Principală » Articole » Sfarsitul lumi

Prin sfârşitul lumi pământul rămâne în picioare

Prin sfârşitul lumi pământul rămâne în picioare

 

În parabola despre grâu şi neghină, Cristos Isus prezise această producţie a mulţimii de creştini falşi. El îi aseamănă cu neghina. Apoi, El explică: „Cel ce seamănă sămânţă bună, este Fiul omului. Ţarina este lumea; sămânţă bună sunt fiii  Împărăţiei; neghina sunt fiii celui rău. Vrăşmaşul care a semănat-o este Diavolul; secerişul este sfârşitul veacului; secerătorii sunt îngerii. Deci, după cum se strânge neghina şi se arde în foc, aşa va fi şi la sfârşitul veacului”. (Matei 13:24-30, 36-43). În acest limbaj simbolic Isus prezise demascarea şi despărţirea creştinilor prefăcuţi de cei adevăraţi, urmată de nimicirea religioniştilor făţarnici. Această parabolă a fost întrebuinţată de preoţi pentru învăţătura lor, că pământul nostru literal, soarele, luna şi stelele, vor fi distruse prin foc universal.

Ca sprijin pe mai departe pentru o asemenea interpretare a „sfârşitului lumii”, religioniştii citează cuvintele lui Isus: „Câtă vreme nu va trece cerul şi pământul, nu va trece o iotă sau o frântură de slovă din lege, înainte ca să se fi întâmplat toate lucrurile”. „Cerul şi pământul vor trece, dar cuvintele Mele nu vor trece”. (Matei 5:18; 24:35), La acestea sunt adăugate cuvintele apostolului Petru: „Iar cerurile şi pământul de acum sunt păzite şi păstrate, prin acelaşi cuvânt, pentru focul din ziua de judecată şi de pieire a oamenilor nelegiuiţi. Ziua Domnului însă va veni ca un hoţ. În ziua aceea, cerurile vor trece cu trosnet, trupurile cereşti se vor topi de mare căldură, şi pământul, cu tot ce este pe el, va arde. Deci, fiindcă toate aceste lucruri au să se strice, ce fel de oameni ar trebui să fiţi voi, printr-o purtare sfântă şi evlavioasă, aşteptând şi grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile aprinse vor pieri, şi trupurile cereşti se vor topi de căldura focului?” (2Petru 3:7,10-12). Religioniştii zic: „Sfârşitul lumii în zilele lui Noe a fost prin apă literală, şi astfel sfârşitul acestei lumi va fi prin foc literal, consumând toate lucrurile materiale şi lăsând să rămână numai lucrurile spirituale”.

Asemenea „interpretare particulară” a profeţiei nu ia în considerare faptul că, pe când apa potopului era literală, pământul literal nu a fost distrus, şi soarele, luna şi stelele nu au fost nici măcar atinse de potop, nici focurile lor nu au fost stinse. Se pune mult prea multă importanţă pe slabul om muritor dacă se insistă că, din pricina căderii lui Adam şi a nelegiuirii urmaşilor săi, Dumnezeu ar distruge minunata lucrare a pământului, soarele, luna şi stelele şi nebuloasa sistemului astral, la crearea cărora Dumnezeu a întrebuinţat nenumărate mii de ani. Omul nu este important. Dumnezeu putea uşor să fi şters din existenţă perechea necredincioasă în Eden, şi să fi început o rasă nouă şi perfectă.

„Iată, neamurile sunt ca o picătură de apă din vadră, sunt ca praful pe o cumpănă; ... Toate neamurile sunt ca o nimica înaintea Lui, nu sunt decât nimicnicie şi deşertăciune”. Iehova nu va distruge glorioasa Sa lucrare, Pământul, din pricina tuturor acestor naţiuni, ci în schimb va distruge naţiunile, pentru ca lucrarea Sa să poată fi potrivită pentru a fi ocupată de către servii Săi drepţi. „El a întocmit pământul, l-a făcut şi l-a întărit, l-a făcut nu ca să fie pustiu, l-a întocmit ca să fie locuit”. (Isaia 40:15-17; 45:12,18). „Aşa vorbeşte Domnul: „Cerul este scaunul Meu de domnie şi pământul este aşternutul picioarelor Mele”. Acest aşternut al picioarelor este acela despre care învăţă Isus pe ucenicii Săi să se roage pentru venirea domniei teocratice a lui Dumnezeu, zicând: „Să vină îm­părăţia Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, aşa şi pe pământ”. - Isaia 66:1; Luca 11:2.

Deşi multe texte scripturale arată că va fi o desfăşurare de mult foc literal asupra pământului şi în firmamentul atmosferic, împrejurul pământului, la sfârşitul final al „acestei lumi”, Scripturile dovedesc cu totul clar, că „pământul rămâne veşnic în picioare”, şi că vor exista supravieţuitori, care vor fi trecuţi cu bine peste această catastrofă mondială, tot aşa după cum Noe şi familia sa au fost trecuţi peste sfârşitul acelei lumi vechi. Lumea nelegiuită dinainte de potop, consta din organizaţia pământească vizibilă a omenirii şi nelegiuita organizaţie cerească a demonilor, care controlau omenirea stricată. Aşa erau „pământul” şi „cerurile” care compuneau „lumea de atunci”, şi care pieri în potop. - 2Petru 3:6.

 

Categorie: Sfarsitul lumi | Adăugat de: barabi12 (2012-11-29) E
Vizualizări: 239 | Tag-uri: PĂMÂNT şi SOARE, pamant, distrugerea pamantului, vesnic | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets