Principală » Articole » sarbatoarea pastelor si cina Domnului

Sangele meu introducerea a noului Legamant
 

 În vederea funcţiunii sau scopului pe care moar­tea Sa ca om trebuia să-l servească, Isus vorbea despre paharul vinului simbolic ca despre ,,sângele Meu al le­gământului" sau ,,noul legământ în sângele Meu". El este Păstorul cel Bun, care-şi puse vieaţa pentru ci sau pentru cei mântuiţi ; şi aceasta din pricina morţii sau vărsării sângelui Său că El deveni mare sau puternic pentru că să-i mântuiască spre vieaţă vecinică. În mod potrivit scrie apostolul Pavel „turmei mici" a oilor lui Christos această rugăciune plină de iubire : „Dumne­zeul păcii, care, prin sângele legământului celui vecinie, a sculat din morţi pe Domnul nostru Isus, Marele Pă­stor ol oilor, să vă facă desăvârşiţi in orice lucru bun, ca să faceţi voia Lui, şi să lucreze în noi ce-l este plăcut, prin Isus Christos". (Evrei 13:20-/1, An Amer Trans..). Aceasta este prin propriul sânge al Domnu­lui Isus că „turma mică" este declarată a fi cumpărată prin prezentarea valorii sau meritului sângelui Său lui Dumnezeu în cer. De aceea Pavel zicea supraveghetori­lor bisericii din Efes : „Luaţi seama dar la voi înşivă şi la turma peste care spiritul sfânt v-a pus păzitori; păstoriţi biserica Domnului, pe care a cumpărat-o cu propriul Său sânge". — Fapte 20:28, Moffatt; şi New-corne,

 Sângelui Domnului nostru Isus Scripturile îi atribuie puterea răscumpărării, sfinţiri şi împăcării. Cu pri­vire la puterea lui de răscumpărare, apostolul Petru zice : „Căci ştiţi că nu cu lucruri pieritoare a fi fost răs­cumpăraţi ... ci cu sângele scump al lui Christos, Mie­lul fără cusur şi fără prihană". (1 Petru 1:18, 19). Petru fără îndoială că aci a comparat pe Isus cu mielul de Paşte. Apostolul Pavel zice despre Fiul, scump al lui Dumnezeu : ,,În care avem răscumpărarea prin sân­gele Lui, iertarea păcatelor". A intrat, odată pentru tot­deauna, în Locul prea sfânt, nu cu sânge de ţapi şi de . viţei, ci cu însuş sângele Său, după ce a căpătat o răscumpărare vecinică”. (Col. 1:14; Evrei 9:12). Aposto­lul Ioan ne spune despre cântarea nouă care va fi cân­tată lui Christos Isus, anume: „Vrednic eşti Tu... căci ai fost junghiat, şi ai răscumpărat pentru Dumnezeu, cu sângele Tău, oameni din orice seminţie, de orice limbă, din orice norod şi de orice neam". — Apoc. 5:9.

 Acum cu privire la sfinţirea sau puterea de cură­ţire a propriului sânge al lui Isus, Pavel, Petru şi Ioan mărturisesc din nou. Pavel zice: ,,Cu cât mai mult sân­gele lui Christos, care, prin spiritul cel vecinie. S-a adus pe Sine însuşi jertfă fără pată lui Dumnezeu, vă va cu­raţi cugetul vostru de faptele moarte, ca să slujiţi Dum­nezeului celui viu1" (Evrei 9:14). De aceea a fost dat .prin Pavel următorul avertisment împotriva tăgăduirii sângelui sfinţilor: „Cu cât mai aspră pedeapsa credeţi că va lua cel ce va călca io picioare pe Fiul lui Dumnezeu, va pângări sângele legământului, cu care a fost sfinţit şi va batjocuri pe spiritul hacului ?" (Evrei 10:29: 13:12). Petru spune bisericii că ei sunt „aleşi după ştiinţa mai dinainte a lui Dumnezeu Tatăl, prin sfinţirea lucrată de spirit, spre ascultarea şi stropirea cu sângele lui Isus Christos". (1 Petru 1:2). Şi Ioan le spune: „Sângele lui Isus Christos, Fiul Lui, ne curăţeşte de orice păcat". (1 Ioan 1:7). ,,A Lui, care ne iubeşte, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său". (Apoc. 1:5). Cu privire la „turma mare" de oameni de bine. care apăru de la 1918 d. Chr., Ioan ne spune : „Aceştia vin din ne­cazul cel mare; ei şi-au spălat hainele, şi le-au albit în sângele Mielului", — Apoc. 7:14.

 Sângele vieţii lui Isus are putere împăciuitoare, adică are puterea să ne aducă în relaţiuni de prietenie cu Dumnezeu. Apostolul Pavel face o menţiune specială despre aceasta, zicând : „Dar acum, în Christos Isus, voi, cari odinioară eraţi depărtaţi, aţi fost apro­piaţi prin sângele lui Christos". (Ef. 2:13). „Căci Dum­nezeu a vrut ca toată plinătatea să locuiască în El, şi să împace totul cu Sine prin El, atât ce este pe pământ, cât şi ce este în ceruri, făcând pace, prin sângele crucii" Lui". (Col. 1619, 20). „Astfel dar, fraţilor, fiindcă prin sângele lui Isus avem o intrare slobodă în Locul prea sfânt, să ne apropiem cu o inimă curată, cu credinţă deplină, cu inimile stropite şi curăţite de un cuget râu, şi trupul spălat cu o apă curată". „De Isus, Mijlocito­rul legământului celui nou, şi de sângele stropirii, care vorbeşte mai bine decât sângele lui Abel". — Evrei J0:19, 22 şi 12:24, Am. Stan. Vet.

  Sângele susţine vieaţa lui Christos, vărsată sau pusă în moartea, după cum mărturiseşte profetul Isaia, zicând: „S-a dat pe Sine însuşi la moarte (Şi-a vărsat sufletul Său în moarte. (trad. engl.), şi a fost pus în numărul celor fărădelege". (Isa. 53:12). El Şi-a dat vieaţa Sa pământească în mod dureros, pe un lemn al torturii, sub mari ocări ca şi când ar fi fost un păcătos împotriva lui Iehova Dumnezeu. Dar prin exercitarea credinţei în sângele sau vieaţa Sa jertfită, cel credin­cios se bucură de puterea lui de răscumpărare. El este răscumpărat de sub puterea şi efectele păcatului şi este sfinţit sau curăţit de păcat şi este adus într-o relaţiune de pace şi de prietenie cu Dumnezeu. Astfel vieaţa pă­mântească a lui Isus pusă jos în moarte, întăreşte noul legământ prin mijlocirea căruia la Dumnezeu dintre toate naţiunile un „popor răscumpărat pentru numele Său".. — Fapte 15:14.

Categorie: sarbatoarea pastelor si cina Domnului | Adăugat de: barabi12 (2013-03-08)
Vizualizări: 874 | Tag-uri: moarte lui Isus, sangele meu, Cina Domnului, Cina de Comemorare, Cina de amintire, nou legamant | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets