Principală » Articole » sarbatoarea pastelor si cina Domnului

Plecare lui Iuda in Timpul Pastelui

        În decursul mâncării cărnii mielului, un sos de ier­buri amare era încins cu o bucată de pâine nedospită. În timpul acela Isus, printr-un semn special făcut apo­stolului Ioan, arătă cine era cel ce avea să-L vândă. Ioan ne spune mai întâi cuvintele lui lsus : „Adevărat, adevărat, vă spun că robul nu este mai mare decât dom­nul său, nici apostolul nu este mai mare decât cel ce l-a trimis. Dacă ştiţi aceste lucruri, ferice de voi, dacă le faceţi. Nu vorbesc despre voi toţi; cunosc pe aceia pe cari i-am ales. Dar trebue să se împlinească Scrip­tura, care zice: Cel ce mănâncă pâine cu Mine a ri­dicat călcâiul împotriva Mea. Vă spun lucrul acesta de pe acum, înainte ca să se întâmple, pentru ca, atunci când se va întâmpla, să credeţi că Eu sunt. Adevărat, ade­vărat, vă spun că, cine primeşte 'pe acela pe care-l tri­mit Eu, pe Mine Mă primeşte; şi cine Mă primeşte . pe Mine, primeşte pe Cel ce M-a trimis pe Mine". Apoi Ioan adaugă:

 „După ce a spus aceste cuvinte, Isus S-a turburat în spirit, a mărturisit, şi a zis : Adevărat, adevărat, vă spun, că unul din voi Mă va vinde. Ucenicii se uitau unii la alţii, şi nu înţelegeau despre cine vorbeşte. Unui din ucenici, acela pe care-l iubea Isus, stătea la masă culcat pe sânul lui Isus. Simon Petru i-a făcut semn să întrebe cine este acela despre care vorbea Isus. Şi ucenicul acela s-a răzimat de pieptul lui Isus. şi I-a zis : Doamne, cine este ? Isus a răspuns: Acela, căruia îi voi întinde bucăţica şi i-o voi da. Şi a întins o bucăţică, şi a dat-o lui Iuda, fiul Iui Simon,. Iscarioteanul. Cum a fost luată bucăţica, a intrat Satan în Iuda, Isus i-a zis : Ce ai să faci, fă repede. Dar nimeni din cei ce şe­deau la masă, n-a înţeles pentru ce îi zisese aceste vorbe. Unii credeau că, de vreme ce Iuda avea punga, Isus voia să-i spună: Cumpără ce ne trebue pentru praznic: sau îi poruncea să dea ceva săracilor. Iuda, după ce a luat bucăţica, a ieşit afară în grabă. Era noapte. După ce a ieşit Iuda, Isus a zis: Acum, Fiul omului a fost pro­slăvit, şi Dumnezeu a fost proslăvit în El". — Ioan 13:16-31.

 Aceasta ne face să înţelegem că Iuda, trădătorul, pătaşi camera de sus, înainte de ce Isus începu noua amintire. In conformitate cu citirea consecutivă a ver­setelor din darea de seamă a lui Luca, s-ar părea că Iuda era prezent la noua amintire şi a participat la ea. Totuş, o comparaţie a dării de seamă a lui Luca cu acelea ale lui Matei, Marcu şi Ioan, ne asigură că Iuda plecă în timp ce Pastele era în curs şi înainte de ce Isus in­stitui amintirea .

Darea de seamă a lui Matei şi darea de seamă a lui Marcu. ambele ne lămuresc în mod definitiv că demascarea lui luda şi deci depărtarea lui, avu loc înainte de cina me­morabilă, şi darea de seamă a lui Ioan, arată că Iuda e plecat imediat după ce a fost demascat, fără să aş­tepte altceva. (Mat. 26:20-26; Marcu 14:17-22; Ioan 13:21-31). Astfel acela care era ca un aluat printre uce­nicii lui Isus, a fost curăţit afară din mijlocul lor. îna­inte de ce Isus introduse pe cei credincioşi ai Săi în pri­vilegiul sacru al nouii amintiri.

Categorie: sarbatoarea pastelor si cina Domnului | Adăugat de: barabi12 (2013-03-08)
Vizualizări: 610 | Tag-uri: Iuda, Cina de Comemorare, Cina de amintire, Moartea lui Isus, Paraseste pastele | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets