Principală » Articole » sarbatoarea pastelor si cina Domnului

Când zice Isus,, aceasta este trupul meu "-ce intelegem prin aceasta?

      Să se ia, spre exemplu, prima declaraţie a lui Isus: „Acesta este trupul Meu" Mulţi cari văd scopul sim­bolic al pâinii memorabile zic că aceasta înseamnă trupul literal al lui Isus, pe care apostolii l-au văzut printre ei. Ei zic că exact în acelaş capitol, şi chiar unele ver­sete de mai înainte, este darea de seamă despre unge­rea capului şi picioarelor lui Isus de către Măria, la care Isus zise : „Dacă a turnat acest mir pe trupul Meu, ea .a făcut lucrul acesta în vederea pregătirii Mele pentru îngropare"; şi acolo Isus vorbea fără îndoială despre trupul Său literal de carne, sânge şi oase. — Mat, 26:6-13; Marcu 14:3-9; Ioan 12: 2-8.

 Mai mult încă, zic ei, în versetele de mai târziu ale evangheliilor se spune despre trupul lui Isus că era pe lemn şi a fost luat jos de pe lemn, după moartea Sa, şi a fost îngropat într-un mormânt nou. „Iudeii prin ur­mare, deoarece era ziua Pregătirii, ca trupurile să nu rămână pe cruce în timpul Sabatului (pentru că ziua a-celui Sabat era o zi mare), rugară pe Pilat să sdrobească fluierile picioarelor celor răstigniţi, şi să fie luaţi de pe cruce". (Ioan 19:31, Am. Sttan. Ver.). „Era un sfetnic al Soborului, numit Iosif, un om bun şi evlavios, care nu luase parte la sfatul, şi hotărârea celorlalţi. El era din Arimatea, o cetate a Iudeilor, şi aştepta şi el împărăţia lui Dumnezeu. Omul acesta s-a dus la Pilat, şi .a cerut trupul lui Isus. L-a dat jos de pe cruce, L-a înfăşurat. Într-o pânză de in, şi L-a pus într-un mormânt nou, săpat în piatră, în care nu mai fusese pus nimeni. Era ziua Pregătirii, şi începea ziua Sabatului. Femeile, cari Veniseră cu Isus din Galilea, au însoţit pe Iosif; au văzut, mormântul şi felul cum a fost pus trupul lui Isus în el". (Luca 23:50-55, Am. Stan. Ver.; Ioan 19;38-42). De aceea zic ei, contextul dovedeşte că cu­vintele lui Isus : „Acesta este trupul Meu", a însemnat trupul Său care a fost uns, străpuns şi îngropat.

 Cu privire la trupul personal al lui Isus, pe care-L avusese pe pământ până la moartea Sa, apostolii Săi dau lămuriri precise. Că acest trup era din carne şi că în el Isus Christos a purtat pedeapsa păcătoşilor cad cred în El, citim lămurit în aceste cuvinte : „Şi pe voi. cari odinioară eraţi străini şi vrăşmaşi prin gândurile şi prin faptele voastre rele, El v-a împăcat acum prin trupul Lui de carne, prin moarte, ca să vă facă să vă înfăţişaţi înaintea Lui sfinţi, fără prihană şi fără vină” . „El a purtat păcatele noastre în trupul Său, pe lemn, pentru că noi, fiind morţi faţă de păcate, să trăim pentru neprihănire; prin rănile Lui aţi fost vindecaţi". „Tot astfel, fraţii mei, prin trupul lui Christos, şi voi aţi mu­rit în ce priveşte legea [lui Moise], ca să fiţi ai altuia, .adică ai Celui ce a înviat din morţii; şi aceasta, ca să a-ducem roadă pentru Dumnezeu". (Col. 1:21, 22; 1 Pe­tru 2:24; Rom. 7:4). Când Isus se consacră lui Iehova Dumnezeu la timpul când a fost botezat în Iordan. El se referi la trupul Său uman. Oferind acest trup odată pentru totdeauna, El deschise calea pentru sfinţirea ace­lora cari devin fraţii Săi spirituali, membri ai bisericii Sale. Citim : „De aceea, când intră în lume. El zice : Tu n-ai voi nici jertfă, nici prinos ; ci Mi-ai pregătit un trup ; n-ai primit nici arderi de tot, nici jertfe pentru păcat. Atunci am zis : Iată-Mă (în sulul cărţii este scris despre Mine), vin să fac voia Ta, Dumnezeule! Prin această „voie" am fost sfinţiţi noi, şi anume prin jert­firea trupului lui Isus Christos, odată pentru totdeauna". — Evrei 10:5-7, 10.

 Jertfa lui Isus era tipificată sau simbolizată prin animalele jertfite pentru ispăşirea păcatelor în ziua de ispăşire anuală evreiască; şi cu privire la aceasta este scris : „În adevăr, trupurile dobitoacelor, al căror sânge este adus de marele preot în Locul prea sfânt, pentru păcat, sunt arse de tot afară din tabără. De aceea şi Isus, ca să sfinţească norodul cu însuşi sângele Său, a pătimit dincolo de poartă [a Ierusalimului]. Să ieşim dar afară din tabără la El, şi să suferim ocara Lui". (Evrei 13:11-13). Întocmai ca acele jertfe de animale a căror trupuri erau arse afară din tabăra Israeliţilor, astfel şi , Isus în zilele vieţii Sale pe pământ suferi ocări de moarte, ca şi când ar fi fost un păcătos vătămător din afara po­porului lui Dumnezeu.

 Înainte de orice alt comentar cu privire la expresiunea lui Isus : „trupul Meu", să cercetăm expresiunea Sa corespunzătoare despre paharul cu vin. Dacă acesta era al treilea sau al patrulea pahar cu vin folosit de obicei în celebrarea Paştelui în acele zile, noi nu putem fi siguri, dar la fiecare din acele pahare participanţii Evrei la sărbătoare obişnuiau să pronunţe o binecuvân­tare separată, individuală. După o asemenea binecuvân­tare Isus zise : „Beţi toţi din el; căci acesta este sângele Meu, sângele legământului celui nou, care se varsă pentru mulţi, spre iertarea păcatelor". Sau: „Acest pahar este noul legământ în sângele Meu, acela care se varsă pentru voi' (Mat. 26:27, 28 şi Luca 22:20, Am. Stan. Ver.). Acest simbol în mod foarte potrivit a ilustrat moartea lui Isus, căci sângele care este vărsat şi strâns într-un vas, asemenea unui pahar de vin spunea despre moartea jertfei al cărei sânge era vărsat. Mai mult încă, un legământ intra în vigoare numai după moartea celui jertfit. Lămurind acest rapt, apostolul Pavel scrie: „În adevăr, acolo unde este un testament (legământ), trebue neapărat să aibă loc moartea celui ce 1-a făcut. Pentru că un testament nu capătă putere decât după moarte. Nare nici o putere câtă vreme trăieşte cel ce 1-a făcut. De aceea şi întâiul legământ [prin Moise na fost sfinţit fără sânge", (Evrei 9:16-18, Am. Stan. Ver.). Moise a lucrat ca un mijlocitor al vechiului legământ al legii, dar Isus lucrează ca Mijlocitor al noului legământ.

 

Categorie: sarbatoarea pastelor si cina Domnului | Adăugat de: barabi12 (2013-03-08)
Vizualizări: 314 | Tag-uri: moarte lui Isus, Cina de Comemorare, Cina de amintire, trupul meu | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets