Principală » Articole » inaltele Stapaniri

Stăpânirea-exuzia din Romani 13 (Inaltele Stapaniri)

      Cu ocazia botezului său în Iordan, Isus a fost uns ca "Arhiereu după ordinul Melchisedec". Ucenicilor săi le-a zis că "Fiul omului are putere ca să ierte păcatele pe pământ." (Marcu 2:10) Când Isus a fost înviat din morţi aşa a vorbit către ucenicii săi: "Mie mi s-a dat orice putere în cer şi pe pământ" (Matei 28:18) Această putere a primit-o de la Iehova. Dumnezeu a permis lui Isus, ca să însărcineze pe servii şi ucenicii săi cu oarecare autoritate, pentru că Isus a vorbit despre sine: "Ca un om care ducându-se departe, lăsând casa sa şi dând slugilor sale putere şi să dea fiecăruia lucrul lui şi porunci portarului să vegheze." Marcu 13:34.

       Cuvântul ,,stăpânire" aste tradus din cuvântul grecesc ,,exuzia’’; şi explicaţia apostolului Pavel din text şi din legătura lui arată, că stăpânirea amintită aici se referă la acea autoritate ce se află în organizaţia lui Dumnezeu şi îşi împlineşte dreptul. Aceasta este acea instituţie în organizaţia sa, pe care o foloseşte pentru împlinirea scopurilor sale. Textul şi scripturile următoare arată acest fapt. "Pentru că în El au fost făcute toate Lucrurile care sunt în ceruri şi pe pământ, cele văzute şi cele nevăzute, fie tronuri, fie domnii, fie căpetenii, fie stăpâniri. Toate sunt făcute prin El şi pentru El." (Coloseni 1:16); "După cum i-a dat lui putere peste orice corp, pentru ca să dea viaţa veşnică la toţi pe care i-ai dat lui." (Ioan 17:2) ă "Pentru că nici Tatăl nu judecă pe nimeni, ci judecata toată ; a dat-o Fiului ... şi putere i-a dat ca să facă judecată, pentru că este Fiu al omului." (Ioan 5:22,27) Aceste scripturi dovedesc, că Isus Christos este "stăpânire înaltă" şi că Iehova este stăpânirea cea mai înaltă peste toate. Deci expresia "înaltă stăpânire" se poate aplica atât la Iehova, cât şi la Isus, deoarece Isus Christos totdeauna a executat numai poruncile Tatălui său.

      Apostolul acestea a scris despre Isus Christos. "Care este dea-dreapta lui Dumnezeu, dus fiind în cer, supuşi fiindu-i îngerii şi stăpâniri şi puteri." (I Petru 3:22) Este clar, că în aceste nu se cuprind naţiunile păgâne, stăpânirile şi puterile de pe pământ, deoarece atunci încă n-a sosit timpul potrivit al lui Dumnezeu, ca să supună pe duşmani aşternut picioarelor sale. (Psalm 110: 1) Cuvintele apostolului trebuie să însemne, că fiecare creatură ce se află în organizaţia lui Dumnezeu trebuie să fie supusă lui Isus Christos, care este Principele, Domnitorul sau Capul  organizaţiei lui Dumnezeu. Această concluzie este întărită prin aceia, că Isus a zis, că autoritatea judecăţii este încredinţată lui împreună cu puterea de executare. Iar această judecată se referă îndeosebi la poporul lui Dumnezeu, după cum este scris: "Pentru că noi toţi trebuie să fim daţi pe faţă înaintea scaunului de judecător al lui Isus pentru ca fiecare să-şi primească răsplata după binele sau răul pe care-l va fi făcut când trăia în corp." (II Corinteni 5:10) "Că este timp nimerit, ca să se înceapă judecata de la casa lui Dumnezeu, şi dacă începe de la noi, care va fi sfârşitul celor care nu ascultă de evanghelia lui Dumnezeu?" (I Petru 4: 17). Aceste Scripturi arată, că Isus Christos este stăpânire înaltă, care îşi exercită puterea în armonie cu Iehova, Cel Prea Înalt.

Categorie: inaltele Stapaniri | Adăugat de: barabi12 (2013-02-11)
Vizualizări: 171 | Tag-uri: stapinirea, inaltele stapaniri, Stăpânirile Cele Mai Înalte | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets