Principală » Articole » inaltele Stapaniri

Cine sunt Inaltele stapaniri la Romani 13:1


       Puterea lui Iehova este peste toate. De la El se pogoară orice stăpânire dreaptă. El este Creatorul cerului şi al pământului. (Isaia 42:5; Ieremia 10:12) Puterea lui este nemărginită şi declaraţia că Dumnezeu  este Cel Atotputernic este adevărată fără nici o discuţie. (I Moise 17:l-3; 35:11) El este Cel Prea Înalt şi înaintea lui nu mai este nimeni. (Psalm 91:1; Efeseni 4:10) Apostolul argumentează astfel: "Nu este stăpânire numai de la Dumnezeu; şi care stăpâniri sunt, acele sunt rânduite (supuse) de Dumnezeu". Cu alte cuvinte: orice putere (stăpânire) ce se foloseşte în mod legal, a fost dată de Iehova creaturilor care exercită puterea. Din acesta rezultă, că nici persoane singuratice şi nici mai multe creaturi nu pot aduce şi executa pe drept astfel de legi şi reguli de conduită, care sunt împotriva legilor lui Dumnezeu. Cuvintele apostolului: "Orice suflet să fie supus înaltelor stăpâniri” în timpul prezent se referă la biserică, iar mai târziu la aceia, care vor veni în armonie cu Dumnezeu.

     Multe explicări s-au scris deja despre capitolul 13 de la Romani, ca să arate, că "stăpânirile care sunt" de fapt nu sunt altele decât naţiunile sau domniile acestei lumi, şi că această putere au primit-o de la Dumnezeu. Din aceasta putem vedea imediat, că prin aceasta s-a pus baza crezului că "regii sunt din graţia lui Dumnezeu", deoarece doresc să dovedească, că puterea ce posedă şi ce exercită o naţiune, este rânduită de Dumnezeu şi pentru aceasta copilul lui Dumnezeu trebuie să dea ascultare acelei stăpâniri. Domnitorii naţiunilor, care se susţin a fi creştine, susţin de multe veacuri, că Dumnezeu le-a dat dreptul ca să domnească. Această învăţătură au folosit-o în scopul, ca oamenii să le dea onoare şi să se închine înaintea lor. Urmând această presupunere, să vedem unde vom ajunge dacă tragem concluziile logice!

     În Statele Unite din America este interzis cetăţeanului, ca să ţină băutură spirtoasă sau să facă comerţ cu ea.(1929)În Anglia, Canada, Germania şi în celelalte ţări care de asemenea susţin a fi creştine, nu interzice legea consumarea şi comerţul băuturilor spirtoase. Oare Dumnezeu acestor naţiuni le-a dat puteri şi îndrumări diferite? În Statele Unite, în timp de pace nimeni nu poate fi constrâns să facă armata. Iar în Italia şi în celelalte ţări creştine, fiecare cetăţean este constrâns să facă miliţia, chiar şi în timp de pace. Dacă nu se supune, atunci primeşte o pedeapsă aspră. Care naţiune poate să armonizeze legile sale militare cu legile lui Dumnezeu, văzând că legile lor sunt diferite.

      În Statele Unite din America există o lege aplicabilă în timp de război, care sileşte pe cei care au o etate stabilită prin lege, să ia parte la război. Oare legile lui Dumnezeu se schimbă după timpuri şi ţări? Răspunsul Bibliei: Dumnezeu nu se schimbă. (Maleahi 3:6) Dumnezeu trebuie să fie credincios întotdeauna faţă de sine Însuşi. Şi aşa şi este.

       Dumnezeu aşa vorbeşte către copiii săi unşi: ,,Nu omorî". (Matei 5:21,22) Care ucide, acela este omorâtor de om. Mai departe stă scris: "Oricine care urăşte pe fratele său, este omorâtor de oameni şi ştim că orice omorâtor de oameni nu are viaţă veşnică rămânând într-însul (1 Ioan 3:15) Fiecare naţiune din lume sileşte pe cetăţenii ei, ca în caz de război să intre în armată şi să ucidă. A înzestrat oare Dumnezeu pe aceştia cu puterea ca să poruncească oamenilor să meargă în război şi să se ucidă, şi sunt datori copiii lui Dumnezeu ca să dea ascultare astorfel de legi ale unei ţări, atunci când Dumnezeu le porunceşte ca să nu ucidă? Dacă copilul lui Dumnezeu se uneşte la aceea ca să meargă la război şi ucide, acela însuşi, după legile lui Dumnezeu, îşi taie drumul ce duce către Împărăţie.

      Dacă o stăpânire din lume, să aducă o lege, care interzice consumarea anumitor băuturi, atunci aceasta stăpânire sau cârmuire poate să aducă şi astfel de lege care interzice consumarea anumitor alimente, înţelegând şi pâinea. Isus a învăţat pe urmaşii săi să se roage. "Dă-ne nouă pâinea noastră cea de toate zilele azi!" A înzestrat Dumnezeu o naţiune sau o stăpânire cu dreptul ca să aducă şi să aplice astfel de lege, ar interzice chiar aceea, pentru ce copiii lui Dumnezeu trebuie să se roage? Mai departe, dacă în Germania este legal ca oamenii să bea bere după ce au mâncat caş şi în acelaşi timp acest fapt în Statele Unite constituie călcare de lege, atunci oare care dintre aceste două naţiuni foloseşte într-adevăr autoritatea primită de la Dumnezeu? Dacă răspunsul este acela, că amândouă ţări sunt înzestrate cu aceeaşi autoritate de la Domnul, atunci se naşte întrebarea: Spune oare Dumnezeu că e lucru potrivit ca să fie permis un lucru într-o ţară pe când în cealaltă să nu fie permis?

      Rusia şi Statele Unite sunt puterile, naţiunile sau guvernele acestei lumi; în ambele ţări mulţi se susţin a fi creştini, cu toate că nu sunt. Constituţia Statelor Unite declară, că fiecare om îşi poate exercita religia sa cum îi place. Dar împotriva acestei legi constituţionale unele state din această ţară fac legi, pe baza cărora Evanghelia nu se permite a se predica în unele locuri şi în anumite împrejurări, şi arestează şi pedepseşte pe unii, care doresc să răspândească Evanghelia după convingerea lor. Iar în Rusia legea dispune, că Evanghelia în nici un caz nu se poate predica fără învoirea guvernului. Dumnezeu porunceşte copiilor săi, prin Isus Christos, ca să predice Evanghelia tuturor naţiunilor. (Matei 24:14) Acum, copilul lui Dumnezeu să se supună legilor Statelor Unite, ale Rusiei sau ale lui Dumnezeu? Se poate ca Dumnezeu să fi înzestrat cu drept şi autoritate pe aceste stăpâniri diferite, ca să aducă şi să aplice astfel de legi, care nu se unesc cu voia sa, ba chiar iau ca nimic voinţa lui Dumnezeu?

      Nu este clar că cuvintele apostolului au fost explicate greşit atunci când au fost aplicate la stăpânirile din lume? Când Pavel spune: "Stăpânirile care sunt, au fost rânduite de Dumnezeu", oare nu cumva cuvintele sale se referă la naţiunile (creştine) de pe pământ? Nu este oare mai cuminte, ca să credem, că cuvintele sale se referă exclusiv numai la stăpânirile şi autorităţile care sunt în organizaţia lui Dumnezeu, şi nu la stăpânirile din organizaţia Diavolului?

Categorie: inaltele Stapaniri | Adăugat de: barabi12 (2013-02-11)
Vizualizări: 240 | Tag-uri: Romani 13 :1, inaltele stapaniri, pamantesti, Iehova si Isus inalyele stapaniri | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets