Principală » Articole » Despre Sfânta Treime

Duhul Sfânt nu este o persoana          Până acum nu s-a spus nimic despre „Spiritul Sfânt, a treia persoană a treimii", care se presupune că este egal cu Dumnezeu şi Christos în putere, substanţă şi veşnicie. În cele patru scripturi pe care clerul le citează în mod eronat ca sprijinind treimea, numai prima conţine cuvintele „şi Duhul Sfânt", iar aceste cuvinte au fost găsite ca adăugate. Părerea generală despre „Duhul Sfânt" este că acesta este o persoană spirit. Adevărul simplu cu privire la aceasta este că cuvântul grecesc pentru spirit este tradus în mod greşit prin cuvântul duh. O mică cercetare a oricărui dicţionar, va descoperi că acel cuvânt grecesc tradus cu „spirit" este acelaşi cuvânt tradus în alte părţi ale Biblie ca „suflare, vânt sau briză". Aşa cum vântul şi suflarea sunt invizibile omului, tot aşa este spiritul lui Dumnezeu. Atunci când un om are spiritul lui Dumnezeu asupra lui, înseamnă că el a fost autorizat de Dumnezeu să împlinească o anumită lucrare, oricare ar putea fi acea lucrare. Deci, spiritul sfânt este puterea activă invizibilă a Atotputernicului Dumnezeu care mişcă pe servii Săi să facă voinţa Lui.

Atotputernicul Dumnezeu, în care nu este minciună, a avut grijă ca darea de seamă orală, sau tradiţia, să fie memorată în mod corect şi să treacă mai departe prin linia bărbaţilor amintiţi mai sus. Aceasta a făcut-o Dumnezeu prin spiritul sau forţa Sa nevăzută. Acesta este „spiritul adevărului”, care lucrează pentru ca noi să avem „Mângâierea Scripturilor”. Isus zise în legătură cu „spiritul adevărului”, „mângâietorul”, şi despre ajutorul pe care acesta îl dă memoriei: „Dar Mângâietorul, adică spiritul sfânt, pe care-l va trimite Tatăl, în numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile, şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus”. - Ioan 14:17,26, Emphatic Diaglott.

 

Noe, Avraam, Isaac şi Moise erau profeţi. Cât despre înrâurirea puterii sau spiritului nevăzut al lui Dumnezeu asupra lor, pentru a duce mai departe o dare de seamă corectă, este scris: „Căci nici o proorocie n-a fost adusă prin voia omului; ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânaţi de spiritul sfânt”. (2 Petru 1:21, A.R.V.). Cel târziu cu Moise, Dumnezeu puse capăt tradiţiei orale, când porunci lui Moise să scrie. De aceea, cu Moise începe formarea Bibliei scrise. Moise scrise partea sa din Biblie în limba pe care Dumnezeu i-a arătat-o. Aceasta era limba ebraică. - Exodul 24:12; 31:18.

 

Dovezi biblice care arata ca spiritual sfant nu este a treia persoana

 Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei. Faptele Apostolilor 2:3

 După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunaţi; toţi s-au umplut de Duhul Sfânt, şi vesteau Cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală. Faptele Apostolilor 4:31

 Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus." Luca 24:49

 Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea. 2 Samuel 23:2

Categorie: Despre Sfânta Treime | Adăugat de: barabi12 (2012-11-29) E
Vizualizări: 729 | Comentarii: 7 | Tag-uri: Duhul cerceteaza, Duhului Sfant, Duhul Sfant, Duhul este Dumnezeu | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 7
1  
Luca3:22şi Duhul Sfânt S-a coborât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas care zicea: „Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Adica putea lua chip trupesc, dar nu este persoana?!!!

2  
" Până acum nu s-a spus nimic despre „Spiritul Sfânt, a treia persoană a treimii", care se presupune că este egal cu Dumnezeu şi Christos în putere, substanţă şi veşnicie."

Cum adica nu s-a spus? Tu nu ai citit asta?
http://ro.wikipedia.org/wiki/Duhul_Sf%C3%A2nt

3  
Nu este nici o dovata ca Spirutul Sfant este Dumnezeu,un alt dumnezeu,numai un singur docvada este in Biblie 1 Ioan 5 :7 dar care nu gasim in scrierile grecesti

4  
Cine este Duhul Sfânt?
Duhul Sfânt sau Spiritul Sfânt, este o fiinţă spirituală distinctă de Tatăl şi Fiul, El nu este doar o putere, forţăactivă sau doar o manifestare a lui Dumnezeu. Duhul Sfânt Îl manifestă pe Dumnezeu, dar pe de altă parte Eleste şi o persoană distinctă de Dumnezeu. El este o putere în sensul că El este un agent al lui Dumnezeu, o persoană care are putere, de care Dumnezeu se foloseşte. Biblia vorbeşte de
„puterea Duhului Sfânt”
(Luca4:14; Romani 15:13,19). Întrebare pentru cei ce susţin că Spiritul Sfânt este o putere:
Cum poate o putere săaibă putere?
În acelaşi sens, Domnul Isus este numit:
„puterea lui Dumnezeu”
(1Corinteni 1:24), adicăagentul sau persoana, prin care Dumnezeu lucrează cu putere, aşa cum un prim ministru este puterea şi braţul preşedintelui ţări.
Negarea de către unii, a faptului că Duhul Sfânt este o persoană, ia adeseori forma conceptului potrivit căruiaEl este o manifestare, prezenţă sau o putere, ceva de acelaşi gen cu afirmaţia că Satan este o personificare arăului. Această negare a persoanei Lui distinctă de Tatăl şi Fiul, a avut loc în multe feluri pe parcursulistoriei. Totuşi Biblia susţin că Duhul Sfânt este o persoană divină, distinctă de Tatăl şi Fiul, ea descrieînsuşirile caracteristice unei persoane, după cum urmează:
Argumente că Duhul Sfânt este o persoană, însă distinctă de Tatăl şi Fiul:1) Duhul Sfânt face lucruri pe care le poate face doar o persoană:
a) Vorbeşte (Fapte 8:29; 10:19; 11:12; 13:2; 28:25; 1Timotei 4:1; Apocalipsa 2:7,11,17,29; 3:6,13,22; 14:13;22:17).
b) Strig (Galateni 4:6)
ă
c) Mărturiseşte (Neemia 9:30; Ioan 15:26; Fapte 5:32; Romani 8:16; Evrei 10:15; 1Ioan 5:6,8).d) Aude (Ioan 16:13,14).
2) Duhul Sfânt are raţiune, intelect, voinţă:
a) are gândire (Romani 8:27; Isaia 40:12-14). b) cunoştinţă (Isaia 11:2; Exod 35:31).c) înţelepciune şi pricepere (Exod 31:3; Efeseni 1:17).d) are capacitatea de a cerceta (1Corinteni 2:10).e) capacitatea de a sfătui (Isaia 11:2).f) capacitatea de a învăţa (Neemia 9:20; Luca 12:12; Ioan 14:26).g) în virtutea gândirii Lui, El are o voinţă proprie (1Corinteni 12:11; Ezechiel 1:12,19-21).
3) Duhul Sfânt are sentimente, emoţii:
a) dragoste (Romani 15:30; 2Timotei 1:7). b) îndurare, milă (Zaharia 12:10; Filipeni 2:1-3; Iacov 3:17).c) gelozie (Iacov 4:5).d) întristare (Isaia 63:10; Efeseni 4:30).e) efectul sentimentelor sunt suspinele Duhului Sfânt pentru noi (Romani 8:26,27).f) bucuria (Romani 14:17; 15:13; Galateni 5:22).g) speranţa (Romani 15:13; Galateni 5:5).h) El mângâie (Fapte 9:31; Ioan 14:26; 15:26; 16:13).
4) Duhul Sfânt are reacţii tipice unei persoane:
a) El se poate face vrăşmaş (Isaia 63:10). b) El poate considera bună/potrivită o anumită hotărâre (Fapte 15:28).c) El a reacţionat oprindu-l pe Pavel, când acesta mergea spre o direcţie greşită în lucrarea de predicare aevangheliei (Fapte 16:6-10).
5) Persoana Spiritului Sfânt a putut fi văzută şi auzită de către diferiţi oameni:
a) Ioan Botezătorul L-a văzut sub formă de porumbel (Matei 3:16,17). b) Cei de la Penticosta, L-au văzut ca limbi de foc şi au auzit vâjâitul unui vânt puternic (Fapte 2:1-4).
6) Duhului Sfânt I se atribuie descrieri care sunt potrivite numai pentru o persoană:
a) El poate
fi
minţit şi ispitit sau încercat (Fapte 5:3). b) El este martor ca şi apostolii la învierea Domnului Isus (Fapte 5:30-32).c) El poate fi batjocorit (Evrei 10:29).
7) Duhul Sfânt este distinct de Tatăl şi Fiul:
a) ca persoane (Ioan 16:12-15; 2Corinteni 13:14) b) în lucrare, poziţie sau funcţie (1Corinteni 12:4-6; Efeseni 4:4-6).c) în închinare (Romani 15:30; Efeseni 2:18; 3:14; 5:20; 6:18).

8) Duhul Sfânt este un altul decât Isus:
a) Duhul Sfânt este un altul decât Isus, un alt Mângâietor (Ioan 14:16,17; 16:7). b) a huli pe Fiul are consecinţe diferite cu a huli pe Duhul Sfânt, indicând că persoana Fiului este alta decâtcea a Duhului Sfânt (Matei 12:31,32; Marcu 3:28-30; Luca 12:10).

http://www.scribd.com/doc/110513116/Potrivit-Bibliei-cine-este-Duhul-Sfant

5  
Aici  ai dat o grama de dovezi despre calitatile duhului Sfant,dar nu ai dovedit cu nici o dovada ca este o persoana.
La versetele cale le-ai mentionat Luca 4:14,si Romani 15:13,19 ar trebui sa citesti inco data ca sa intelegi ,daca nu ,citeste King James si vei intelege mai corect daca nu intelegi bine Cornilescu. Acolo explica sa fi plin cu puterea Duhulu Sfant.E destul de clar sa vezi ca e o putere si nu e o persoana.Duhul Sfant a dat  puterea sa foloseasca pe deplin.

Si nu ai dovedit ca Duhul Sfant este o persoana distincta. Cand  exprimi ceva atunci trebuie sa dovedesti destul de clar cu versete biblice in care se poate intelege.

6  
Cuvintele spirit si duh sunt cuvinte sinonime. Primul vine din limba latina iar al doilea din limba slavona.

7  
Intrebare ptr Alin> De ce in Biblie, nicaieri nu se saluta cu DUHUL SFANT daca este o persoana? Chiar si in Cartea Apocalipsa, cei sapte ingeri care stau in fata lui Dumnezeu sunt mentionati la salut Apocalipsa 1:4, dar DUHUL SFANT nu...

Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets