Principală » Articole » Despre Sfânta Treime

Dovezi biblice pentru Sfanta Treime

• Această doctrină nu se bazează pe cuvîntul lui Dumnezeu.

• Pe cînd Isus a fost văzut de oameni, acest lucru nu se poate zice despre Dumnezeu.

       Ioan 1:14,18; Şi Cuvântul S-a făcut trup, şi a locuit printre noi, plin de har, şi de adevăr. Şi noi am privit slava Lui, o slavă întocmai ca slava singurului născut din Tatăl.18  Nimeni n-a văzut vreodată pe Dumnezeu; singurul Lui Fiu, care este în sînul Tatălui, Acela L-a făcut cunoscut.”
 
     Exod 33: 20. Domnul a zis: „Faţa nu vei putea să Mi-o vezi, căci nu poate omul să Mă vadă şi să trăiască!”


• Pe cînd Dumnezeu este nemuritor, Christos a murit si a fost înviat
.
      Psalm 90:2  Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!

      Fapte 10: 39  Noi Suntem martori a tot ce a făcut El în ţara Iudeilor şi în Ierusalim. Ei L-au omorât, atîrnându-L pe lemn.

      Fapte 2: 31,32;  despre învierea lui Hristos a proorocit şi a vorbit el, când a zis că sufletul lui nu va fi lăsat în Locuinţa morţilor, şi trupul lui nu va vedea putrezirea.32  Dumnezeu a înviat pe acest Isus, şi noi toţi Suntem martori ai lui.

      I. Cor. 6:14. Şi Dumnezeu, care a înviat pe Domnul, ne va învia şi pe noi cu puterea Sa.

• Dumnezeu şi Christos nu sînt egali în putere şi slavă, 

      Ioan 14:28; Aţi auzit că v-am spus: „Mă duc, şi Mă voi întoarce la voi.” Dacă M-aţi iubi, v-aţi fi bucurat că v-am zis: „Mă duc la Tatăl;” căci Tatăl este mai mare decât Mine.

I Cor. 11:3 Dar vreau să ştiţi că Hristos este Capul oricărui bărbat; că bărbatul este capul femeii, şi că Dumnezeu este capul lui Hristos.

Fapte 10:38  cum Dumnezeu a uns cu Duhul Sfânt şi cu putere pe Isus din Nazaret, care umbla din loc în loc, făcea bine, şi vindeca pe toţi cei ce erau apăsaţi de diavolul; căci Dumnezeu era cu El.

 I. Cor. 8: 5, 6. Căci chiar dacă ar fi aşa numiţi „dumnezei” fie în cer, fie pe pământ (cum şi Sunt într-adevăr mulţi „dumnezei” şi mulţi „domni”),6  totuşi pentru noi nu este decât un singur Dumnezeu: Tatăl, de la care vin toate lucrurile şi pentru care trăim şi noi, şi un singur Domn: Isus Hristos, prin care Sunt toate lucrurile şi prin El şi noi.

• Viaţa veşnică depinde de cunoaşterea celor două puteri spirituale, care nu sînt egale.

 Ioan 17: 3  Şi viaţa veşnică este aceasta: să Te cunoască pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat şi pe Isus Hristos pe care L-ai trimis Tu.

• în privinţa în care sîntem una noi creştini, tot în acea privinţă este una Dumnezeu Tatăl cu Fiul.

      I Cor. 1: 10 Vă îndemn, fraţilor, pentru Numele Domnului nostru Isus Hristos, să aveţi toţi acelaşi fel de vorbire, să n-aveţi desbinări între voi, ci să fiţi uniţi în chip desăvârşit într-un gând şi o simţire.

      Filip 2: 2, 3  faceţi-mi bucuria deplină, şi aveţi o simţire, o dragoste, un suflet şi un gând.Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai presus de el însuş.

     Filip  3: 16  Dar în lucrurile în care am ajuns de aceeaşi părere, să umblăm la fel.- adică în: scop, năzuinţă, hotărîre, în dorinţă si în simţire

      Ioan 17:11,20-22 Eu nu mai Sunt în lume, dar ei Sunt în lume, şi Eu vin la Tine. Sfinte Tată, păzeşte, în Numele Tău, pe aceia pe care Mi i-ai dat, pentru ca ei să fie una, cum Suntem şi noi.20  Şi mă rog nu numai pentru ei, ci şi pentru cei ce vor crede în Mine prin cuvântul lor.Mă rog ca toţi să fie una, cum Tu, Tată, eşti în Mine, şi Eu în Tine; ca, şi ei să fie una în noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai trimis.Eu le-am dat slava pe care Mi-ai dat-o Tu, pentru ca ei să fie una, cum şi noi Suntem una,

• Duhul sfînt este o forţă (puterea sa activă) şi nu o persoană.
 
      II. Sam. 23: 2  Duhul Domnului vorbeşte prin mine, şi cuvântul Lui este pe limba mea.

      Luca 24: 49 Şi iată că voi trimite peste voi făgăduinţa Tatălui Meu; dar rămâneţi în cetate până veţi fi îmbrăcaţi cu putere de sus.”

      Fapte 1: 8 Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.”

      Fapte 2:1-4 În ziua Cincizecimii, erau toţi împreună în acelaşi loc.Deodată a venit din cer un sunet ca vîjîitul unui vânt puternic, şi a umplut toată casa unde şedeau ei. Nişte limbi ca de foc au fost văzute împărţindu-se printre ei, şi s-au aşezat câte una pe fiecare din ei.Şi toţi s-au umplut de Duh Sfânt, şi au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.

• Dumnezeu este din veşn ici e  Crstos a fost creat,

       Ps. 90: 2 Înainte ca să se fi născut munţii, şi înainte ca să se fi făcut pământul şi lumea, din veşnicie în veşnicie, Tu eşti Dumnezeu!

      Prov. 8: 22, 24. 25  Domnul m-a făcut cea dintâi dintre lucrările Lui, înaintea celor mai vechi lucrări ale Lui.24  Am fost născută când încă nu erau adâncuri, nici izvoare încărcate cu ape;
25  am fost născută înainte de întărirea munţilor, înainte de a fi dealurile,30  eu eram meşterul Lui, la lucru lângă el, şi în toate zilele eram desfătarea Lui, jucând neîncetat înaintea Lui,

      Colos. 1:15.  El este chipul Dumnezeului celui nevăzut, cel întâi-născut din toată zidirea.
17  El este mai înainte de toate lucrurile, şi toate se ţin prin El.

Categorie: Despre Sfânta Treime | Adăugat de: barabi12 (2013-01-03) E
Vizualizări: 336 | Tag-uri: fiul, Tatal, Duhul Sfant, sfanta treime | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets