Principală » Articole » Despre religie

Religia va fi nimicita-indifirent cum se numeste

Iehova, prin Principalul lui Mesager dă glas unui puternic avertisment tuturor oamenilor de pe pământ care sunt de bună credinţă faţă de Dumnezeu.

„El a strigat cu glas tare, zicând: A căzut, a căzut Babilonul cel mare! A devenit un locaş al demonilor, o închisoare a oricărui duh necurat, a oricărei păsări necurate şi urâte.”  (Apocalipsa 18:2, V.A.R.) Organizaţia lui Satan şi-a atins limitele în răutate. Separarea celor de bună credinţă faţă de Dumnezeu, de sprijinitorii lumii controlate de demoni, se desfăşoară acum cu repeziciune, iar sistemul lumesc se deteriorează  cu mai mare rapiditate decât oricând de la potop încoace. Aşa numita „Creştinătate” se află în postura cea mai reprobabilă, deoarece conducătorii „Creştinătăţii” au pozat în mod fraudulos şi blasfemator drept reprezentanţi ai Atotputernicului Dumnezeu, în timp ce ei lucrau cu totul împotriva Teocraţiei. „Creştinătatea” se complace într-un formalism rigid pe care-l susţine a fi evlavie, dar, în acelaşi timp, neagă în întregime puterea lui Dumnezeu Atotputernicul, pretinzând pentru oameni ceea ce aparţine doar Atotputernicului.

Toate mărturiile Scripturii arată, fără nici un dubiu, că, „Creştinătatea” cu controlul ei demonic asupra oamenilor, este de fapt Babilonul modern, care şi-a întors faţa de la Dumnezeu şi s-a dedat întru totul Diavolului. Orice politician veros (necinstit), fiecare lacom gigant comercial, şi fiecare cleric lipsit de conştiinţă, îşi fac loc acum în Babilonul modern. Aceştia, fiind controlaţi de demonii cu duh necurat, sunt descrişi de Domnul, ca „păsări necurate şi urâte”.

Cu mult timp în urmă, Iehova Dumnezeu şi-a dat cuvântul lui, că va permite lui Satan şi demonilor întovărăşiţi cu el, să rămână şi să-şi continue nestingheriţi, pentru un anumit timp, opoziţia faţă de El; şi că la sfârşitul acelui timp, numele lui Dumnezeu va fi trâmbiţat pe întreg pământul, iar această proclamare va fi urmată de îndată de o  demonstraţie a puterii supreme a lui Iehova împotriva celor răi. Limita acelui timp s-a terminat, de unde şi avertismentul făcut acum cunoscut tuturor naţiunilor pământului - Exodul 9:16.

Isus Christos, Funcţionarul Superior al Teocraţiei, este întronat ca împărat. Demonii au fost alungaţi din ceruri, jos pe pământ, iar Diavolul chinuieşte acum toate popoarele pământului cu nenorociri tot mai mari. (Apocalipsa 12:1-12). Tuturor oamenilor lui de pe pământ, Iehova le trimite prin Isus Christos, următorul mesaj: ”Ieşiţi afară din ea   adică din Babilon, organizaţia lui Satan, „Creştinătatea” modernă poporul meu, ca să nu fiţi părtaşi la păcatele ei, şi să nu fiţi loviţi cu urgiile ei. Pentru că păcatele ei au ajuns deja până la cer, iar Dumnezeu şi-a adus aminte de nelegiuirile ei.”  -Apocalipsa  18 : 4, 5, Versiunea Americană Revizuită.

Avertismentul dat de Dumnezeu înseamnă că fiecare persoană care-şi va menţine onestitatea faţă de Iehova Dumnezeu şi va primi, prin Isus Christos, aprobarea lui Dumnezeu, va trebui să se separe şi să se ţină departe de orice lucru care are vreo legătură cu demonismul. De aceea va trebui să ocolească religia şi tot ce are a face cu ea, şi, să-şi pună întru totul nădejdea în  marele Teocrat şi în guvernul lui.

Acest avertisment nu vine din partea oamenilor, ci din partea Atotputernicului Dumnezeu însuşi. Mărturiile din Scriptură, asupra cărora s-a atras atenţia în cele două capitole precedente, dovedesc că, fără nici o îndoială, lumea se află acum sub controlul demonilor şi în cea mai proastă stare imaginabilă  (1Ioan 5:19). Fără îndoială că Domnul, în zilele din urmă, a făcut cunoscut în mod limpede poporului său că religia este de la Diavol şi într-o brutală opoziţie cu Creştinismul. El a făcut aceasta pentru ca cei închinaţi lui să poată scăpa de puterea şi influenţa demonilor, care influenţă şi putere acoperă întreaga umanitate ca un mare giulgiu. Din acest motiv, acum, poate aprecia poporul lui Dumnezeu Atotputernicul admonestarea făcută de Dumnezeu în Biblie, şi anume: „Căci rugăciunea curată şi sfântă înaintea lui Dumnezeu este aceasta: să-i cercetăm pe orfani şi pe văduve în necazul lor, şi să ne păstrăm neîntinaţi de lume.” - Iacov 1:27, Versiunea Siriană.

Cu ajutorul religiei, Satan a dobândit controlul asupra lumii, iar singurele excepţii de la acest control demonic sunt acei oameni care se închină lui Dumnezeu Atotputernicul în duh şi în adevăr. Acum fiecare iubitor al dreptăţii trebuie să ia aminte la avertismentul pe care Domnul îl face auzit. O mare primejdie pândeşte acum în calea celor consacraţi iar unii dintre ei pot fi deturnaţi de pe drumul dreptăţii şi să piardă totul. Zilele noastre sunt cele menţionate în Biblie ca „zilele de pe urmă”, iar despre ele este scris: „Iar Duhul spune lămurit că în vremile din urmă, unii se vor lepăda de credinţă [şi se vor alătura religiei], ca să se alipească de duhuri înşelătoare şi de învăţăturile diavolilor; abătuţi de făţărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnaţi cu fierul roşu în însuşi cugetul lor [ fiind astfel însemnaţi ca oameni controlaţi de demoni şi deci instrumente ale Diavolului ].”  - 1Timotei 4:1, 2.

De-a lungul timpului, mulţi au pretins a fi ucenici ai  lui Isus Christos şi au rostit în mod regulat rugăciunea învăţată de ei de la Isus: „Vină  împărăţia ta; precum în ceruri aşa şi pe pământ,” dar ei n-au rostit această rugăciune în mod sincer. Astfel de oameni care se leapădă de adevăr, refuză să mai audă mesajul lui Dumnezeu: „Căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învăţătura sănătoasă; ci îi vor gâdila urechile să audă lucruri plăcute şi îşi vor lua învăţători după pofta lor; şi îşi vor întoarce urechea de la adevăr, şi se vor îndrepta spre istorisiri închipuite”, învăţături ale diavolilor. (2Timotei 4:3, 4, V. A. R). Mulţi din categoria menţionată aici de apostol, sunt membri ai clerului sistemelor Protestante. Ei urmează  înţelepciunea „Creştinătăţii”, exprimată de oameni, şi nu înţelepciunea Cuvântului lui Dumnezeu.

Sub oblăduirea Ierahiei Romano-Catolice, şi sprijiniţi de demoni, mulţi clerici , aşa zişi „Protestanţi, au mult amar şi invidie în inimile lor faţă de adevăraţii slujitori ai lui Dumnezeu, dovedind astfel că urmează „înţelepciunea” religioasă a „Creştinătăţii”. Următorul citat din scriptură li se aplică foarte bine: „ Dar dacă aveţi în inima voastră pizmă amară şi un duh de ceartă, să nu vă lăudaţi; şi să nu minţiţi împotriva adevărului. Această înţelepciune nu vine de sus, ci este pământească, senzuală, diavolească   [demoniacă V.A.R., însemnare marginală)].”  -  Iacov 3:14, 15.

Religia  „Creştinătăţii”, întocmai ca cea a poporului Atenian, este o religie demonică, ea rezultând din frica oamenilor şi influenţa demonilor. Remarcaţi în acest context cuvintele inspiratului slujitor al Domnului: „ Atunci Pavel a stat în picioare pe Dealul lui Marte, şi a zis: Bărbaţi Atenieni! În toate privinţele vă găsesc prea superstiţioşi.” (Fapte 17:22) „”Iar Pavel stând în mijlocul Areopagului, a zis: Atenieni, observ că în toate privinţele sunteţi foarte devotaţi închinării le demoni.” (Fapte 17:22, Diaglott) „Iar Pavel stând în picioare în mijlocul Dealului lui Marte, a zis: Voi bărbaţi ai Atenei! Observ cât de mult îi veneraţi pe demoni în orice fel.” (Fapte 17:22, Rotherham). Demonii îi luaseră în stăpânire.

         Evreii religioşi căutau moartea lui Pavel, care a abandonat religia şi a devenit un slujitor al lui Christos; acuzaţiile lor însă se datorau  „propriei lor închinăciuni la demoni” după cum a declarat şi Festus. (Fapte 25:14, 18, 19, Rotherham). Din acea zi şi până azi, Evreii nu şi-au schimbat poziţia faţă de Isus Christos,  şi, în consecinţă, religia lor este tot aceeaşi şi astăzi, demonism cu alte cuvinte. Acum în aceste zile de pe urmă, liderii religioşi Catolici, Protestanţi şi Evrei, aflaţi sub influenţa şi puterea demonilor, caută să guverneze lumea într-un fel demonizat, făcut de om, în directă opoziţie cu Guvernarea Teocratică. Toate naţiile pământului se află azi într-o stare de teamă, care însă nu este teama de Dumnezeu, ci este teama de fiinţele create, care teamă este provocată de demoni şi se află într-un contrast categoric cu teama de Dumnezeu Atotputernicul (2Timotei 1:7). Din acest motiv practicanţii religioşi sunt cei descrişi în capitolul 18 al Apocalipsei ca fiind locuitori ai Babilonului, păsări necurate şi urâte care-şi spurcă propriul cuib şi tot ce se află în jurul  lor.
Categorie: Despre religie | Adăugat de: barabi12 (2012-12-15) E
Vizualizări: 175 | Tag-uri: religia falsa, religia, nimicirea babilonului, Babilon, nimicirea religiei | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets