Principală » Articole » Despre Iad

Pilda bogatului şi a lui Lazăr

                         Deci este o parabolă,se referă la doua clase de oameni.

 "Era un (oarecare) om bogat, care se îmbrăca în porfiră şi in subţire; şi în fiecare zi ducea o viaţă plină de veselie şi strălucire. Un oarecare cerşetor însă numit Lazăr zăcea înaintea porţii lui, plin de bube. El dorea să se sature cu lucrurile, care cădeau de la masa bogatului. Da, şi câinii veneau şi-i lingeau bubele. Cu vremea cerşetorul a murit şi a fost dus de îngeri în sânului lui Avraam".

 "A murit şi bogatul şi l-au îngropat. Pe când era el în hades, în chinuri şi-a ridicat ochii în sus, a văzut de departe pe Avraam şi pe Lazăr în sânul lui şi a strigat şi a zis: Părinte Avraame, fie-ţi milă de mine, şi trimite pe Lazăr să-şi moaie vârful degetului în apă şi să-mi răcorească limba, căci sunt înspăimântat în văpaia asta. Avraam însă i-a zis: Fiule, adu-ţi aminte că în viaţa ta tu ţi-ai luat lucrurile bune în mod desăvârşit. Lazăr însă corespunzător cu aceasta a luat cele păgubitoare. Acum însă el aici este mângâiat, iar tu eşti în spaimă. Pe lângă toate acestea, între noi şi între voi este o prăpastie mare, aşa că cei ce ar vrea să treacă de aici la voi nu pot, nici de la voi nu pot să treacă oameni dincoace!"

 "Atunci bogatul a zis: În acest caz rogu-te dar Părinte, să trimiţi pe el în casa tatălui meu căci am  fraţi, să le pună o mărturie temeinică, ca să nu ajungă şi ei în acest loc de chin. Avraam însă i-a zis: Au pe Moise şi pe proroci să asculte de ei! După aceea a zis bogatul: Ah Părinte Avraame, ci dacă se va duce la ei cineva din morţi, se vor pocăi. Avraam însă i-a răspuns: Dacă nu ascultă pe Moise şi pe proroci, nu se vor convinge nici chiar dacă ar învia cineva din morţi." Luca 16:14,19-31

După cum fiecare cititor poate să recunoască şi el însuşi că bogatul reprezintă pe conducătorii religioşi mult favorizaţi şi care atribuie lor înşişi o foarte mare importanţă, care astăzi îşi găseşte contrapartea în preoţimea religioasă a creştinătăţii. Cerşetorul numit Lazăr, care nume însemnă "Dumnezeu ajută" a fost chipul rămăşiţei evree, care a flămânzit şi însetat după adevăr şi dreptate şi în privinţa hranei spirituale ea a depins de conducătorii religioşi. Membrii acestei rămăşiţe s-au împărtăşit numai de puţină astfel de hrană, numai de fărâmituri, ei au fost hrăniţi cu tradiţii omeneşti în loc de Cuvântul scris al lui Dumnezeu. Ei erau priviţi aşa parcă ar fi plini de bube spirituali, la linsul cărora ca să le facă lor bine numai câinii s-ar demite (înjosi).

Împrejurarea, că atât cerşetorul Lazăr cât şi bogatul au murit, reprezintă o schimbare în starea claselor, prin îngerul lui Dumnezeu clasa cerşetorului a fost aşezată în casa lui Avraam, ca să ţină un ospăţ de sărbătoare cu el la masă culcat pe sânul său. Aceasta a însemnat o eliberare de la dependenţa de conducătorii religionişti evrei şi posibilitatea de a deveni acum copil după cum Dumnezeu a promis aceasta în legământul Său făcut cu Avraam. Fiindcă Avraam aici a reprezentat pe însuşi IEHOVA Dumnezeu, aceasta înseamnă, ca să poată deveni copilul spiritual al acestui Părinte ceresc. Acest lucru nu se întâmplă în iad, seol sau mormânt, căci Isus n-a zis că şi cerşetorul Lazăr a fost îngropat. Această schimbare în situaţie bogată în binecuvântări, a avut loc în viaţa aceasta în favoarea rămăşiţei evree. Totuşi cum? Prin activitatea de predicare de preot a lui Isus.

Membrii religioşi ai clasei bogatului "au murit" cu privire la starea lor favorabilă de mai înainte şi în loc de a fi mângâiaţi ei au ajuns în chinuri. Cum au putut ei să se chinuie, doar ca morţi ai au fost îngropaţi? Ei au murit în ceea ce a privit serviciul lui IEHOVA şi s-au dovedit a fi sămânţa vizibilă a şarpelui pentru că au prigonit şi au luptat împotriva lui Isus şi a ucenicilor Săi, care au servit lui Dumnezeu. Clasa bogatului în mod simbolic a fost îngropată în hades, în iad, în seol sau în mormânt (expresii cu acelaşi înţeles) ceea ce a însemnat că ei au fost expulzaţi din serviciul lui Dumnezeu şi au fost îngropaţi în lucrurile pământeşti şi acolo ei sunt atât de inactivi, ca oamenii în mormânt.

A ars oare cu flacără focul chinurilor în hades? Nu, în iadul literal sau în mormânt. Starea îngropării şi a morţii însă pentru clasa bogatului a însemnat chinuri înfocate. Cum? Întrucât ei au fost făcuţi de ruşine prin învăţătura Cuvântului lui Dumnezeu predicat prin Isus şi prin ucenicii Săi. Isus a despărţit clasa bogatului după cum se desparte pleava şi paiele de grâu. "Pentru ce să amesteci paiele cu grâul? zice Domnul. Nu este Cuvântul Meu ca un foc, zice Domnul (IEHOVA)". Ieremia 23:28,29. Ce arsură au trebuit să simtă sistemului informaţional, când Isus i-a înfierat cu epitetele de făţarnici şi pui de năpârci, după cum aceasta poate fi citit în Matei cap. 23! Ei au început să urle împotriva lui Isus, până când în sfârşit i-au cauzat şi moartea.

În ce mod au vrut ei doar, ca clasa Lazăr să-şi moaie degetul în apă şi să răcorească limba celui ce se chinuia în văpaia focului? Deoarece apa reprezintă în mod simbolic adevărurile biblice, rugămintea lor a însemnat că clasa Lazăr să părăsească sânul sau locul îndurării lui Dumnezeu să spele de pe el adevărul, şi să facă de cunoscut mesajul Cuvântului lui Dumnezeu într-un mod, cum nu i-ar mai chinui pe ei mai mult. Da, durerea pe care ei au suferit-o din cauza sensibilităţii lor religioase s-ar alina, dacă rămăşiţă credincioasă ar înceta cu predicarea Cuvântului lui Dumnezeu, şi l-ar lăsa pe deplin în seama conducătorilor religioşi, ca ei să înveţe poporul după forma aplicată de demult. Răspunsul dat pe cererea lor de către mai marele Avraam ne aminteşte nouă cât de adevărată s-a dovedit a fi predica de pe munte a lui Isus.

Categorie: Despre Iad | Adăugat de: barabi12 (2012-11-27) E
Vizualizări: 320 | Comentarii: 8 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets