Principală » Articole » Despre Iad

FOCUL IADULUI


          Acum, cum trebuie să explicăm noi cuvintele lui Isus de la Marcu 9:47,48? Textul spune după cum urmează: „Şi dacă ochiul tău te face să cazi în păcat, scoate-1; este mai bine pentru tine să intri în împărăţia lui Dumnezeu numai cu un ochi, decât să ai doi ochi şi să fii aruncat în focul gheenei, unde viermele lor nu moare şi focul nu se stinge". De acest text se agaţă susţinătorii iadului de foc, pentru a dovedi că există un loc de chin arzător, unde cei răi suferă dureri, fiind conştienţi. Dar examinarea atentă a textului, dezvăluie că cei care nu mor sunt viermii, nu creatura umană. Prin urmare, după teoria clerului, viermii sunt nemuritori. Acest lucru este cu totul nescriptural şi iraţional. Isus nu a spus nimic despre creaturi care ar fi conştiente acolo şi ar suferi chinuri în foc.

          Atunci, ce a vrut Isus să spună aici? Aceasta: că este mai bine pentru un om să fie lipsit de orice lucru care îi este lui aşa de drag, ca un ochi, o mână sau un picior, decât să păstreze acel lucru şi să fie nimicit în   Gheenă.  Aici,  textul   grecesc   al   Bibliei,nu  foloseşte  cuvântul  ha'des,cicuvântul  Gheena. Conform Scripturilor Ebraice, acesta nu se referă la iad, ci la „Valea lui Hinom". Această vale se întindea în afara zidurilor de sud şi vest ale Ierusalimului. Ea era folosită ca un crematoriu sau incinerator, unde izraeliţii aruncau gunoiul şi reziduurile cetăţii, precum şi trupurile moarte ale animalelor şi ale criminalilor josnici, pentru a fi nimicite prin ardere. Totuşi, niciun fel de creaturi vii nu au fost aruncate acolo, deoarece aceasta era împotriva legii iudeilor. Flăcările erau întreţinute continuu şi pentru a le creşte intensitatea, iudeii adăugau sulf sau pucioasă. De aceea, Gheena sau Valea lui Hinom a devenit un simbol, nu al chinului veşnic, ci al stării de condamnare veşnică. Flăcările ei au simbolizat nimicirea completă, veşnică, în care vor merge toţi duşmanii demonizaţi ai lui Dumnezeu şi ai împărăţiei Sale şi de unde nu există restabilire sau înviere. Despre Gheenă se vorbeşte în altă parte ca despre un „iaz care arde cu foc şi pucioasă". (Apocalipsa 21:8) Totuşi, ha'des reprezintă starea morţii, din care este posibilă o înviere. Dacă noi am lua cuvintele lui Isus despre Gheenă ca însemnând foc literal, atunci pur şi simplu numai persoanele cu un singur ochi sau cu un singur picior ar obţine vreodată viaţă veşnică. Vezi Matei 23:33, unde este folosit cuvântul Gheenă.

În toate locurile unde cuvântul iad este tradus din cuvântul grecesc Gheena, acesta înseamnă nimicire veşnică. De aceea, observaţi cuvintele lui Isus: „Nu vă temeţi de cei care ucid trupul, dar nu pot ucide sufletul; ci, mai degrabă temeţi-vă de Acela care poate distruge şi sufletul şi trupul în Gheenă". Observaţi că aici Isus spune cum Dumnezeu poate distruge, nu chinui, sufletul şi trupul; aceasta este dovada convingătoare căGheena sau Valea lui Hinom, este un chip sau un simbol al nimicirii complete şi nu al chinului veşnic. Aceasta este însemnătatea verbului a distruge.Aceeaşi idee este expusă în parabola despre oi şi capre. Acolo, după ce Isus a pronunţat judecata cu privire la „capre", care se opun împărăţiei lui Dumnezeu şi care păcătuiesc împotriva luminii, El declară: „Şi aceştia (caprele) vor merge în pedeapsa veşnică (în greacă, kolasis, însemnând moarte veşnică, nu chin veşnic), iar cei neprihăniţi vor merge în viaţa veşnică." (Matei 25:46) Versiunea Emphatic Diaglott redă acest verset „şi aceştia vor merge spre un sfârşit veşnic dar cei neprihăniţi spre viaţă veşnică".

         Acum, poate fi bine pusă întrebarea: Ce aveţi de spus despre bogatul pe care Isus 1-a descris că a mers în iad şi despre Lazăr care „a fost dus de îngeri în sânul lui Avraam"? (Luca 16:19-31) Nu arată aceasta că există un iad arzător cu oameni conştienţi în el? Nicidecum; pentru că aceasta este o parabolă. O parabolă este o declaraţie simbolică şi figurativă care descrie ceva din realitate. Este iraţional să presupunem că cineva merge în iad numai pentru că este bogat, poartă haine bune şi are belşug de mâncare; căci bogatul nu este acuzat de nimic. Pe de altă parte, ar fi ridicol să credem că pentru a merge în cer, cineva trebuie să fie un cerşetor, să stea la poarta unui bogat, să mănânce firimiturile ce cad de la masa acestuia, să fie plin de bube şi să aibă câini, care să vină şi să le lingă. Câţi astfel de oameni există astăzi în lume? Un alt amănunt: dacă bogatul se găsea într-un iaz arzător literal, cum putea Lazăr să îi răcorească limba numai cu o picătură de apă de pe vârful degetului său?

Cine este responsabil pentru această doctrină defăimătoare de Dumnezeu şi care este scopul lui? Iniţiatorul acesteia este însuşi Satan. Scopul său în introducerea acestei doctrine a fost să îndepărteze pe oameni de la studierea Bibliei şi să îi facă să urască pe Dumnezeu. Omul imperfect nu chinuieşte nici măcar un câine turbat, ci îl omoară. Şi totuşi, clerul atribuie lui Dumnezeu, care este iubire, crima nelegiuită de a chinui creaturi umane, numai pentru că ele au avut ghinionul să se nască păcătoase (l Ioan 4:16). Doctrina iadului de foc a fost necunoscută timp de 4 mii de ani de la căderea lui Adam. Aceasta, precum şi doctrina „purgatoriului", este bazată pe o altă doctrină falsă păgână, cea a nemuririi sufletului uman. Pentru a suferi chin veşnic în stare conştientă, după moarte, sufletul uman ar trebui să fie nemuritor şi indestructibil.

          Doctrina despre un iad arzător, unde sunt torturaţi veşnic cei răi după ce mor, nu poate fi adevărată, în special din patru motive: (1) Ea este complet nescripturală; (2) este iraţională; (3) este contrară iubirii lui Dumnezeu şi (4) este contrară dreptăţii. Din acestea se poate vedea clar că iad sau sheol sau hades înseamnă mormânt, groapă, starea în care toţi, buni şi răi, merg aşteptând ziua învierii, în timp ce Gheena este starea nimicirii unde vor merge Diavolul, demonii săi şi toţi potrivnicii Guvernului teocratic al lui Iehova Dumnezeu şi de unde nu există înviere sau restabilire.

 

Categorie: Despre Iad | Adăugat de: barabi12 (2012-11-27) E
Vizualizări: 477 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets