Principală » Articole » Despre Craciun

Sarbatoarea Craciunului este canonica? sa vedem ce zice Biblia

 

1 Să vedem în primul rând naşterea domnului nostru Isus Christos

 

În zilele lui Irod, împăratul Iudeii, era un preot, numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron, şi se chema Elisabeta. Dar, pe când slujea Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, Dar îngerul i-a zis: "Nu te teme Zahario; fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta îţi va naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Ioan. Luca 1:5,8,13 

 

După ce i s-au împlinit zilele de slujbă, Zaharia s-a dus acasă. Peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată, şi s-a ţinut ascunsă de tot cinci luni. "Căci", zicea ea, "iată ce mi-a făcut Domnul, când Şi-a aruncat ochii spre mine, ca să-mi ia ocara dintre oameni." În luna a şasea, îngerul Gabriel a fost trimis de Dumnezeu într-o cetate din Galilea, numită Nazaret, la o fecioară logodită cu un bărbat, numit Iosif, din casa lui David. Numele fecioarei era Maria. Îngerul a intrat la ea, şi a zis: "Plecăciune, ţie, căreia ţi s-a făcut mare har; Domnul este cu tine, binecuvântată eşti tu între femei!" Tulburată foarte mult de cuvintele acestea, Maria se întreba singură ce putea să însemneze urarea aceasta. Îngerul i-a zis: "Nu te teme, Marie; căci ai căpătat îndurare înaintea lui Dumnezeu. Şi iată că vei rămâne însărcinată, şi vei naşte un fiu, căruia îi vei pune numele Isus. Iată că Elisabeta, rudenia ta, a zămislit, şi ea, un fiu la bătrâneţe; şi ea, căreia i se zicea stearpă, este acum în a şasea lună. Luca 1:23-31,36 

 

     Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul, servea în templu ca preot în ce-a dea opta ceată a preoţiei, numită cea a lui „Abia”. Aceasta se întâmpla în prima parte a lunii iulie  şi în timpul acela îngerul Domnului l-a înştiinţat că soţia lui, Elisabeta, va concepe curând un copil care va fi numit Ioan . Aşadar, atunci când îngerul lui Iehova a vizitat-o pe Maria, vara Elisabetei, când Elisabeta era în luna a şasea de sarcină, aceasta marca perioada anului din luna decembrie. Prin urmare, înregistrarea arată că în acea perioadă din decembrie a rămas însărcinată Maria, cea care avea să devină mama lui Isus. Ca urmare, Isus nu a fost născut în decembrie, ci de fapt nouă luni mai târziu, în jurul ultimei decade a lunii septembrie sau a primei decade a lunii octombrie.

       Tatăl lui Ioan Botezătorul, un "preot pe nume Zaharia," a fost "  al"cetei lui Abia,"  a optlea.  Abia a fost un israelit ,un preot din timpul regelui David. In anul 1050 in.Ch, Preoții Israelului  și leviții,  au fost împărțite de David în 24 de grupe. La sanctuarul Ierusalimului (1 Cron. 16:1) acele 24 de grupuri, au servit cate o saptamana pe rand, si   nu două săptămâni împreună. După ce fiul lui David, Solomon a construit templul și a dedicat  pentru numele lui Iehova, fiecare dintre cele 24 de grupe la rândul său de două ori pe ani a servit de "cetei lui" de la templu. (1 Cron 24:1-19, 31;. 2 Cronici 8:14;. 31:2, 35,4; Ezra 3:10) Fiecare  săptămână de serviciu a fiecărui grupa a tinut de la sabat la sabat. (2 Reg 11:5-7; 2 Cronici 23:8) . "Fiecare" cetei lui "de preoți și leviți a. . . a venit la datorie pentru o săptămână, de la un Sabat. "-vezi cartea Edersheim, Templul, pag. 66, 158.

  Se mai poate vedea in cartile McClintock si Strong Cylopædia, Vol. 8, pag. 576, 577; Imperial Bible Dictionary, Vol. 2, pag. 664, vol. 2.

      Prima grupa de servire a inceput imediat după încheierea Sarbatorii corturilor, în jurul  sfarsitului lunii septembrie  / începutul lunii octombrie.Grupul al opta-lea, numit după Abia, a servit  o săptămână la sfârșitul lunii noiembrie / începutul lunii decembrie, iar apoi încă o săptămână la sfârșitul lunii iunie / începutul lunii iulie.

             De ce spunem "al doilea tur", a opta (sau, a lui Zaharia) grupa? Deoarece prima rundă a grupului opta va veni la sfârșitul lunii noiembrie sau începutul lui decembrie. Acest lucru ar aduce inconsecvent nașterea lui Isus "(care apare vreo cincisprezece luni mai târziu), în luna martie. În acest caz, botezul lui Isus de la vârsta de treizeci de ani s-ar fi fost, de asemenea în luna martie. (Luca 3:23) Nici de această dată de primăvară-nu se armoniza cu profeția lui Daniel (Dan. 9:24-27), care arată că Mesia sau CHristos ajunge la sfârșitul de 69 de săptămâni de ani, aceste săptămâni începând din căderea de 455 î.Hr. și se termină în toamna anului d.Hr. 29. (Aceasta contrazice, de asemenea, această profeție aceeași ca a prezis că Isus a înviat-ar arăta în cer pentru a rasplatit Iehova meritul lui Isus sacrificiul oferit "în mijlocul săptămânii," a lui Daniel săptămână profetică 70 de ani, prin urmare, în primăvara anului. )

      

Isus a fost botezat în râul Iordan aproape cand avea treizeci de ani

 După ce a fost botezat tot norodul, a fost botezat şi Isus; şi pe când Se ruga, s-a deschis cerul, şi Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip trupesc, ca un porumbel. Şi din cer s-a auzit un glas, care zicea: "Tu eşti Fiul Meu preaiubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!" Isus avea aproape treizeci Luca 3:21-23

    Isus Christos a fost rastigmit la varsta de 33 de ani si la 6 luni.Daca calculam 6 luni inainte sau inapoi de la moartea Sa nu cade pe luna decembrie.


            Cine cunoaşte Sfintele Scripturi, acela poate şti că adorarea soarelui cât de mult este condamnată în ochii Lui Dumnezeu, în mijlocul păgânilor la romani,africani, asiatici şi însuşi la indienii din America -cultul soarelui a fost obişnuit aproape în general, dar pentru poporul lui Dumnezeu el este strict interzis. Ori de cîtc ori este amintit în Sfintele Scripturi, el este amintit ca o unealtă condamnată prin care Satan abate închinarea oamenilor de la Creator şi o îndreaptă spre creaturi.

La Deut. 4:19 de exemplu cinstirea soarelui, a lunei şi a stelelor este condamnată tocmai la fel ca idolatria. Acesta în ochii lui Dumnezeu este un lucru atât de condamnabil, încât după Deutr. 17:3-5; despre persoana care se închină înaintea „soarelui, lunei şi a toată oştirea cerului" se spune că săvîrşeşte o asemenea "urăciune" prin care este vrednică de moarte ! În afară de aceasta, că aparţine necurăţiei pe care a nimicit-o regele bun Iosia în secolul ai şaptelea înainte de Christos "pe preoţii păgâni" şi "pe cei ce aduceau tămîie ." Cu toate acestea tocmai în adorarea soarelui, în Roma, în cultivarea unor obiceiuri asemănătoare îşi are rădăcinile sărbătoarea Crăciunului de astăzi 1 - II Regi 23:5

Darea deseamă despre pângărirea templului lui IEHOVA, care este însemnată la Ezechiel cap.8 aminteşte chipul scîrbos care era pictat jur împrejur pe zidul templului şi bătrânii lui Izraei aduceau jertfe ce tămâie în faţa lui; vei mai vedea şi ulte "urăciuni"' mai rele ca acelea pe care le săvirşesc femeile care plâng pe Tomuz pe zeul din Babilon, în templul consacrat Dumnezeului adevărat. Ce fel de " urăciuni " sunt acelea ? Douăzeci şi cinci de bărbaţi 'întorşi cu faţa spre răsărit, se închinau înaintea soarelui." Această adorare a soarelui care a fost preluată de la Roma păgână în secolul al treilea şi ai patrulea al erei noastre, formează temelia pentru sărbătorirea 

Ceea ce trebuie să facă creştinii

 

Faptul că ziua naşterii lui Isus în Scripturi nu este amintită, până când ziua morţii Sale ne este dată clar, pentru creştini trebuie să fie un avertisment. Aceasta nu înseamnă că scriitorii Bibliei nu ar fi cunoscut data aceasta. Însă pare, parcă ci nu ar fi amintit-o în mod intenţionat, aproape aşa parcă ei ar fi tăiat-o în mod intenţionat. În Sfînta Scriptură nimic, nici un singur cuvînt nu arată că noi ar trebui să sărbătorim ziua naşterii lui Chritos. Dacă într-adevăr ar exista scopul ca să facem acest lucru, atunci darea de seamă Divină, cel puţin ziua ar fi făcută de cunoscut. Că ziua aceasta nu ne este comunicată nu poate fi atribuită unei greşeli. Scriitorii Bibliei au posedat Spiritul Sfînt care a fost promis lor de Christos şi Spiritul acesta a adus aminte toate lucrurile necesare. ISUS a spus lor: "Ajutorul însă, adică Spiritul Sfânt pe care-1 va trimite Tatăl în numele Meu, vă va învăţa toate lucrurile şi vă va aduce aminte de tot ce v-am spus - Ioan 14:26 

În direct contrast cu ziua aceasta care datorează atât de mult păgânismului, exista o singură sărbătoare, care este poruncită creştinilor s-o păzească. Această sărbătoare nu se întoarce în jurul naşterii lui ISUS, care este la moartea Sa. Ziua aceasta ne este comunicată exact, că este ziua Paştilor, ziua de 14 Nizan după calendarul evreesc. Ea nu este iarna, ci primăvara. Despre această sărbătoare nouă care a fost introdusă de ISUS, El a spus următoarele: "Faceţi acest lucru mereu din nou spre amintirea Mea" - Luca 22:19 L.N. Această declaraţie nicidecum nu se referă la naşterea lui ISUS. Sărbătoarea memorabilă a morţii Sale este singura ceremonie care este poruncită în Biblie creştinilor s-o păzească.

Cu tote că autorităţile citate în articolul prezent nu sunt în armonie cu creşţini din secolul întîi, totuşi este bine cînd ci refuză sărbătoarea păgână pe care oamenii au adus-o în legătură cu numele lui Christos. De aceea creştinii adevăraţi nu vor sărbătorii renaşterea soarelui sub numele Său, numai moartea Lui Christos. Ei fac acest lucru în armonie cu ceea ce spune apostolul Petru: „Ajunge în adevărat că în trecut aţi făcut voia neamurilor." -Petru 4:3

 

 

Categorie: Despre Craciun | Adăugat de: barabi12 (2013-12-06)
Vizualizări: 282 | Tag-uri: Craciun, mitra, obiceiul craciunului | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets