Principală » Articole » Despre Botez

Botezati in numele lui Isus!!!


Faptele Apostolilor 2:38 "Pocăiţi-vă", le-a zis Petru, "şi fiecare din voi să fie botezat în Numele lui Isus Hristos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul Sfântului Duh.

 

Faptele Apostolilor 8:16 Căci nu Se pogorâse încă peste nici unul din ei, ci fuseseră numai botezaţi în Numele Domnului Isus.

 

Faptele Apostolilor 10:48 Şi a poruncit să fie botezaţi în Numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei.

 

Faptele Apostolilor 19:5 Când au auzit ei aceste vorbe, au fost botezaţi în Numele Domnului Isus.


     Să se noteze, de asemenea, instrucţiunile apostolului Petru în acea zi de Rusalii când spiritul sfânt se varsă asupra micii turme de ucenici ai lui Isus, după ce Petru predicase şi Evreii mustraţi de conştiinţă ziseră către El şi către ceilalţi apostoli: „Bărbaţi fraţi, ce să facem?” Petru nu răspunse în exact aceste cuvinte: „Consacraţi-vă lui Dumnezeu”. Ei erau deja o naţiune consacrată lui Dumnezeu, dar naţiune care se răsculase împotriva urmăririi Fiului lui Dumnezeu şi-L pironise pe lemn. În consecinţă Petru spuse interlocutorilor săi despre paşii speciali ce trebuiau făcuţi spre a se întoarce îndărăt la o dreaptă relaţiune cu Dumnezeu, dar o relaţiune cu mai mari privilegii din pricina „căii noi şi vii, pe care ne-a deschis-o (consacrat) El (Christos Isus), prin perdeaua dinăuntru, adică trupul Său” (Evrei 10:20). De aceea Petru zise Evreilor cari-L întrebau: „Pocăiţi-vă , şi fiecare din voi să fie botezat în numele lui Isus Christos, spre iertarea păcatelor voastre; apoi veţi primi darul sfântului spirit. Căci făgăduinţa aceasta este pentru voi, pentru copii voştri, şi pentru toţi cei ce sunt departe acum, în oricât de mare număr îi va chema Domnul, Dumnezeu nostru”. ” (Fapte 2:38,39 An Amer. Trans).

      

       A te pocăi şi a te boteza în numele lui Isus înseamnă, de fapt, a te consacra lui Dumnezeu, pentru că aceasta înseamnă a renunţa la calea lumii care omorâse pe Fiul lui Dumnezeu. Aceasta înseamnă a-L recunoaşte pe El ca Domn şi Christos, Mare Preot după ordinul regal al lui Melchisedec şi care şade de-a-dreapta lui Dumnezeu în cer. Aceasta înseamnă a chema numele lui Iehova Dumnezeu spre mântuire, şi a face aşa prin Christos Isus ca Acela prin care păcatele lor sunt iertate. Fiind botezat în numele lui Isus înseamnă a fi scufundat pentru El ca Conducătorul ceresc pe ale cărei urme ei trebuie să păşească. Botezul în apă era un simbol al consacrării lor în Dumnezeu în această nouă relaţiune. 

     

           „ Atunci oricine va chema Numele Domnului, va fi mântuit."  Şi acum, o dată ce S-a înălţat prin dreapta lui Dumnezeu, şi a primit de la Tatăl făgăduinţa Duhului Sfânt, a turnat ce vedeţi şi auziţi.Căci David nu s-a suit în ceruri, ci el singur zice: "Domnul a zis Domnului meu: "Şezi la dreapta Mea, până ce voi pune pe vrăjmaşii Tăi sub picioarele Tale." Să ştie bine dar, toată casa lui Israel, că Dumnezeu a făcut Domn şi Hristos pe acest Isus, pe care L-aţi răstignit voi."Fapte 2:21,33-36.

       " Pocăiţi-vă dar, şi întoarceţi-vă la Dumnezeu, pentru ca să vi se şteargă păcatele, ca să vină de la Domnul vremurile de înviorare, şi să trimită pe Cel ce a fost rânduit mai dinainte pentru voi: pe Isus Hristos, pe care cerul trebuie să-L primească, până la vremurile aşezării din nou a tuturor lucrurilor: despre aceste vremuri a vorbit Dumnezeu prin gura tuturor sfinţilor Săi proroci din vechime. În adevăr, Moise a zis părinţilor noştri: "Domnul, Dumnezeul vostru, vă va ridica dintre fraţii voştri un proroc ca mine; pe El să-L ascultaţi în tot ce vă va spune. Şi oricine nu va asculta de Prorocul acela, va fi nimicit cu desăvârşire din mijlocul norodului." Fapte 3:19-23 

Categorie: Despre Botez | Adăugat de: barabi12 (2013-04-08)
Vizualizări: 380 | Comentarii: 2 | Tag-uri: botez in numele lui Isus, botez, in numele lui isus | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 2
1  
Definitia botezului: 1Petru 3:21

2  
Este  buna aceasta dovada !!!!....multumesc

Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets