Principală » 2013 » Mai » 28 » Pentru ce a permis Dumnezeu ca Diavolul să rămână în viată şi să-şi poata continua îndeletnicirea lui rea ?
8:00 PM
Pentru ce a permis Dumnezeu ca Diavolul să rămână în viată şi să-şi poata continua îndeletnicirea lui rea ?

 

  În decursul periodului lung de la Eden până la muntele Sinai unde s-au strâns israelitii din porunca lui  Dumnezeu , Diavolul şi îngerii lui s-au împotrivit lui Dumnezeu şi au apăsat şi chinuit pe toţi oamenii care s-au străduit să facă ce este drept şi să servească pe  Dumnezeu şi Diavolului i-a reusit să abată pe aproape pe întreg neamul omenesc de la Dumnezeu. Chiar şi Moise şi Aron au ajuns în greutate din pricina influenţei pe care au exercitat-o Satan şi îngerii lui asupra poporului.Diavolul a adus pedepse grele asupra israelitilor când  au locuit în Egipt dar după aceea Dumnezeu a eliberat şi au stat la poalele muntelui Sinai ca să primească legea din mâna lui Dumnezeu pentruca să fie ocrotiţi de atacurile Diavolului. În timp ce Moise s-a aflat pe munte unde a primit legea din mâinile lui  Dumnezeu , Diavolul a amăgit pe israeliti şi i-a îndemnat să se dedea idolatriei sau cultului religios.Mulţi au pus întrebarea şi ea poate fi auzită şi astăazi:pentru ce n-a omorât Dumnezeu pe Diavolul atunci sau mai demult şi astefel să păzească pe oameni de mâna lui apăsătoare şi de amăgirea lui  nelegiuită ? Diavolul şi îngerii lui răi,dimpotriva ,au lucrat mai departe până în ziua de astăzi şi au umplut pământul de silnicie şi pe popor de groază. Pentru ce permite dreptul şi iubitorul Dumnezeu pentru ca Diavolul să poată rămânea în viaţa şi să poată continua îndeletnicirea rea ?

     Iată un scurt răspuns la aceasta întrebare:după care va urma apoi dovedirea:pentru ca Diavolul a zis ca el este în stare să întoarcă pe toţi oamenii de la Dumnezeu şi el a provocat pe Dumnezeu să pună un om pe pământ care să rămâna devotat credincios lui Iehova când va fi pus de Diavolul la încercare.Provocarea a pus în întrebare numele drept şi Cuvântul  Dumnezeului Celui Atotputernic.Ea a fost egala cu o susţinere ca Iehova Dumnezeu nu este Cel Prea Înalt şi Viu. Cel Atotputernic Dumnezeu ar fi putut omora pe Deavolul imediat.Presupunând ca El ar fi omorat pe Satan şi pe îngerii lui răi îndată după ce s-au răsculat sau în timpul potopului,adică înainte ca Diavolul să aibe ocazie să apasă pe israeliti,ce ar fi fost rezultatul? Atunci s-ar fi putut zice usor ca Diavolului nu i s-a dat ocazie să dovedească cine este suprem. Întrebarea supremaţiei ar fi rămas atunci nedecisă în cugetele celorlalte creaturi. Dacă o creatură ar putea birui pe Dumnezeu atunci temelia pentru credinţa  faţă  Dumnezeu şi ascultarea faţă de El,ar fi zdruncinată pentru totdeauna.De aceea Domnul Dumnezeu înainte de a decide întrebarea pentru vecie a voit să dea Diavolului o ocazie deplină să dovedească ca susţinerea  Sa este adevarată. Faraon a fost reprezentantul Diavolului în Egipt şi el  a provocat pe Iehova cu întrebarea:”cine este Iehova să ascult de glasul Lui?”Diavolul însuşi a înfruntat pe faţă pe Iehova Dumnezeu.Dumnezeu a făcut pe Moise să scrie în cartea Sa Sfânta motivul pentru ce a premis ca Diavolul şi îngerii săi nelegiuiţi să poată continua lucrul lor rău şi pentru ce nu i-a nimicit încă.Declaraţiunea Sa,un răspuns la întrebarea de mai sus,sună:”Dar te-am lăsat să rămâi în picioare ca să vezi puterea mea şi numele meu să fie vestit în tot pământul.”(Exod 9:16).Aceasta delcaratie s-a referit mai cu seamă la Divolul şi la reprezentantul său de pe pământ ,la Faraon stăpânitorul puterii mondiale conducatoare.

     Exprimat în alte cuvinte:Cel Atotputernic a zis ca El va lăsa pe Satan şi diavolii aliaţi cu el să face tot ce voiesc şi le va da libertate să întreprindă tot ce pot împotriva Lui;dar la timpul Său rânduit va arată potrivnicilor Săi puterea Sa Supremă prin faptul că-i va nimici împreună cu toţi sprijinitorii lor şi toate lucrările lor de răutate ; înainte de nimicirea lor va pune să se vestească însă numele Său şi supremaţia Sa în tot pământul pentru ca duşmanii să fie avertizaţi pe deplin şi să fie încunoştiinţaţi despre nimicirea lor apropiată şi pentru ca oamenii cu bunăvoinţă faţă de Dumnezeu să fie înştiinţaţi şi să scape de Satan şi să se aşeze de partea lui Iehova şi să găsească ocrotirea şi siguranţă. Întrebarea de decis trebuie decisă pe deplin şi pe vecie în favoare lui Iehova pentru numele şi cuvântul Său să fie justificat.Acestsa este motivul pentru ce a permis Dumnezeu ca cei răi să-şi continue lucrul pe pământ.Iar Dumnezeu şi-a dat Cuvântul sigur ca la timpul Său hotarât îi va curăţa pe toţi.Acum a sosit timpul său când numele Său trebuie vestit pe întreg pământul şi de aceea aceste adevăruri mari sunt aduse în timpul prezent la cunoştiinta poporului ,din mila Domnului.

     Pentru ce a permis Dumnezeu ca Diavolul să apese şi să chinuiască pe acei oameni de pe pământ care au consimţit să servească pe Cel Prea Înalt.?Pentru ce nu a păzit Dumnezeu pe aceşti credincioşi de toate atacurile Diavolului ?Iată răspunsul:dacă Dumnezeu ar fi făcut lucrul acesta atunci Diavolul nu ar fi avut mână liberă în străduinţa sa de a dovedi provocarea Sa nelegiuită .Mai departe cei au consimţit să servească pe Dumnezeu numai aşa îşi pot dovedi neprihănirea şi credincioşia  faţă de Dumnezeu dacă rezistă atacurilor Diavolului şi îsi dovedesc nerpihănirea sau integritatea faţă de Dumnezeu în tot felul de prigoniri. Din acest motiv a dat Dumnezeu acelora care-L sevesc de mai multe ori fagăduinţa ca El îi păzeşte şi le dăruieşte viata veşnică şi ca El va nimici pe toti cei răi:”Domnul păzeşte pe toţi cei ce-L iubesc şi nimiceste pe toti cei răi.”(Psalm 145:20)”Fii credincios până  moarte şi îţi voi da cununa vieţii.”(Apoc.2:10)

 

Vizualizări: 583 | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: nu e nimicita inca, Diavolul e in viata, satan nimicit | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets