Principală » 2013 » Martie » 16 » Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. 1 Corinteni 11:26
9:45 AM
Ori de câte ori mâncaţi din pâinea aceasta şi beţi din paharul acesta, vestiţi moartea Domnului, până va veni El. 1 Corinteni 11:26


 Deoarece lsus nu numeşte în atâtea cuvinte data sau timpul, chestiunea se ridică pe drept, exact când şi cât de des trebue ucenicii Săi, membrii trupului, biserica, să facă aceasta în mod ascultător întru po­menirea Lui ? Exact când şi cât de des să facă a-ceasta, trebue să reiasă cu totul clar din rapoartele evangheliei. Dar, după ce avu loc marea cădere de la credinţa curată şi adevărată, exact aşa după cum prezisese apostolul Pavel la 2Tesaloniceni 2:3-7, surveniră diferenţe de păreri în ce priveşte celebra­rea şi înţelesul ei, precum şi asupra faptului când, cum şi în ce mod să celebreze. în consecinţă, astăzi, noi găsim unele organizaţiuni religioase cari pre­tind a celebra cina Domnului zilnic, unele de mai multe ori pe zi, ca în jertfa liturghiei Romano-Catolice, altele săptămânal, duminicile, până când altele, apoi, în fiecare sfert de an, duminica; unele dimi­neaţa, iar altele după masă. Nu pot fi toate drepte. Biblia arată că toate sunt greşite.


 Isus institui noua cină memorabilă la un timp hotărât, anume, în seara de 14 Nisan. Aceasta era aniversarea nopţii Pastelor Israeliţilor în Egipt. Acele Paşte tipice erau celebrate exact odată pe an la această dată, neţinând seamă de ziua săptămânii, în care cade data, Isus este Mielul de Paşte antitipic, şi El institui noua cină memorabilă pentru po­menirea Sa. Tipul şi antitipul trebue să fie în armo­nie. Umbra şi substanţa trebue să fie armonizate. In mod corespunzător, Isus muri şi-Şi vărsă sângele în ziua a patrusprezecea Nisan, după ce începuse o cină memorabilă pentru pomenirea Sa. În mod scriptural urmează, atunci că noi trebue să ţinem amintirea morţii lui Christos în seara zilei de 14 Ni­san, sau exact odată pe an, la această dată de ani­versare, indiferent de ziua săptămânii în care cade data. Declaraţia lui Pavel cu privire la paharul ci­nei memorabile. ,,Aceasta să faceţi, ori de câte ori veţi bea din el, pentru pomenirea Mea", nu poate să fie explicată în mod scriptural să însemneze mai des sau de mai multe ori în decursul anului, sau de mai multe ori pe zi. Pavel ştia că până la venirea a doua a lui Christos Isus va fi un drum lung, şi aceasta pentru că ucenicii, deşi sărbătoresc Cina Me­morabilă numai odată pe an, vor face aceasta de­seori din cauza multor ani înaintea venirii Domnu­lui.


 De aceea, Pavel zicea : „Pentru că ori de câte ori mâncaţi această pâine, şi beţi paharul, vestiţi moar­tea Domnului până va veni". Acelaş lucru putea să fi fost spus Israeliţilor cu privire la celebrarea Pas­telor, anume : „Ori de câte ori mâncaţi mielul de Paşte cu ierburi amare şi cu pâine nedospită, vestiţi moartea mielului în Egipt până la venirea marelui Paşte antitipic, Mielul lui Dumnezeu". La Evrei 9:25, 26 şi 10:11, apostolul scrie cu privire la singura jertfă a lui Isus: „ Şi nu ca să Se aducă de MAI MULTE ORI jertfă pe Sine însuşi ca marele preot, care intră în fiecare an în locul prea sfânt cu un sânge, care nu este al lui; fiindcă atunci ar fi tre­buit să pătimească de MAI MULTE ORI de la înte­meierea lumii; pe când acum, la sfârşitul veacurilor, S-a arătat o singură dată, ca să şteargă păcatul prin jertfa Sa". Şi, pe când orice preot face slujba în fi­ecare zi, şi aduce de MULTE ORI aceleaşi jertfe, cari niciodată nu pot şterge păcatele". (Am. Stan. Ver.). Marele preot Iudeu intra numai odată pe an în sfânta sfintelor templului, spre a aduce sângele ispăşitor de păcate, în ziua anuală de ispăşire. Şi totuşi apostolul numeşte aceasta ori de câte ori (de multe ori). Pentru ce ? Din cauza numărului de ani în timpul cărora marele preot făcea aceasta o sin­gură dată în fiecare an, în ziua de ispăşire. Tot la fel, când adevăraţii creştini celebrează Cina Me­morabilă o singură dată pe an, în ziua de 14 Nisan, aceasta devine o chestiune „de mai multe ori", da­torită numărului de ani în care aceasta este sărbă­torită până la venirea lui Christos.

 

Vizualizări: 557 | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: Cina de amintire, Pastele, de cate ori luam cina de amintire, Cina Domnului | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets