Principală » Fişiere » Versete biblice

Matei 24:16,17,18,19,20,
2013-03-29, 6:10 PM

      

       Las’ s’atragem acum atenţiunea clasei prizonierilor din sistemele bisericeşti şi a oamenilor de bine de pe pământ asupra cuvintelor de avertizare ale lui Isus, care zice: „Cine citeşte să inţeleagă". împărăţia lui Dumnezeu sub Christos a sosit şi Diavolul şi instru­mentele sale au aşezat Societatea Naţiunilor, care este un subterfugiu şi o substituţiune amăgitoare pentru împărăţia lui Dumnezeu, în locul unde n’ar trebui să steie; aceasta este „urîciunea pustiirii” cea spusă prin Daniel prorocul". Faptul că organizaţiuni religioase sprijinesc Societatea Naţiunilor, este o dovadă pe lângă aceea că astfel de organizaţiuni religioase sunt împotriva lui Iehova Dumnezeu şi a împărăţiei sale.

         Dacă v’aţi declarat gata de a servi pe Dumnezeu şi pe Christos şi dacă doriţi să aveţi favoarea împă­răţiei lui Dumnezeu şi să o serviţi, atunci sunteţi „în Iudea”, adică inima voastră este pe partea lui Dumnezeu. Vedeţi voi adevărul? Şi puteţi voi descerne „urîciunea‘‘ care stă unde n’ar trebui să steie? Atunci, zice Isus Regele, „fugiţi în munţi". Nu zăboviţi ci fugiţi acum pentrucă peste foarte puţin timp se va năpusti peste lume marea bătălie a Armaghedomilm şi atunci va fi prea târziu de a fugi. Cum puteţi fugi ? Prin accea că vă puneţi cu curaj şi neîndoelnic pe partea lui Dumnezeu şi. a împă­răţiei sale sub Christos, şi refuzaţi să faceţi vreo con­cesiune sau compromis organizaţiunii lui Satan. Decă sunteţi în vreo sistemă bisericească politică, ieşiţi afară din ea şi refuzaţi să aveţi ceva deaface cu aceste organizaţiuni nedrepte. Dacă sunteţi în lume, însă aveţi dispoziţiune favorabilă pentru Dumnezeu, atunci faceţi cunoscut oamenilor că aţi trecut în par­tea lui Iehova Dumnezeu şi a împărăţiei sale şi fiţi harnici în ducerea adevărului la alţii. Apocalips 22:17.

         Fără îndoială există câţiva preoţi cinstiţi şi con­ştiincioşi în sistemele bisericeşti care nu discern încă că substituţiunea Diavolului pentru împărăţia lui Dumnezeu este instituţiunea rea menţionată mai îna­inte. De asemenea există şi unele persoane sincere care ocupă posturi înalte în aceste organizaţiuni, care organizaţiuni sunt simbolizate printr’o casă. Unii cu aceştia care sunt în slujbe înalte sunt menţionaţi în mod figurativ ca fiind ,pe acoperiş şi Isus le zice: „Cine este pe acoperiş să nu se pogoare ca să ia cete din casa lui". Cu alte cuvinte: Despărţiţi-vă de tot de organizaţiunile nelegiuite şi nu luaţi.din ele-nimc cu voi. Dacă discerneţi adevărul, nu vă coborâţi să luaţi ceva cu voi din aceste organizaţiuni,ceva ce voi aţi dori să aveţi ci fugiţi imediat la împărăţia lui Dumnezeu şi atrageţi atenţiunea şi altora să fugă şi ei cu voi.

         Poate că lucraţi conştiincios în vreo societate de binefacere care se află sub supravegherea vreunei organizaţiuni bisericeşti sau ca îngrijitor de bolnavi tot sub conducerea vreunei  biserici, şi hainele voastre vă fac cunoscuţi ca astfel de oameni. Isus vă zice: -Când vedeţi urîciunea pustiirii stând în locul sţânt, unde n’ar trebui să steie, atunci fugiţi şi cine este la câmp, să nu sc întoarcă să-şi ia haina’. Nu încercaţi să luaţi cu voi ceeacc vă face cunoscuţi (hai­nele sau altceva) ca lucrători într’o societate de bi­nefacere religioasă, pentrucă această organizaţiunc este o parte a lumii şi Domnul vă zice: ,Păziţi-vă neîntinaţi de lume deoarece lumea este un duşman al lui Dumnezeu’, (Iacob 1-27;4:4) Împărăţia de sub domnia lui Christos n’are nimic de-a-face cu organizaţiunea a cărei dumnezeu este Satan; de aceca este scris în Biblie: „Ce înţelegere poate fi între Christos şi Belial? Sau ce legătură are cel credincios cu cel necredincios? De aceea ieşiţi din mijlocul lor şi despărţiţi-vă de ei, zice Domnul; nu vă atingeţi de ce este necurat, şi vă voiu primi. — 2 Corinteni 6:15,17.

.      În organizaţiunile bisericeşti trebue să fie şi de aceia pe pace i-aţi învăţat şi care aşteaptă dela voi ajutor şi de aceea vorbiţi despre ei ca despre „copiii  voştri; şi poate că vi s’a zis că ,voi trebue să rămâ­neţi în organizaţiunea bisericii şi să daţi mângâiere şi ajutor acelora care sunt copiii voştri’. Ca răspuns la aceasla Isus vă zice: „Vai de femeile cari vor fi însărcinate şi de cele ce vor da ţâţă în zilele acelea!" — Matei 24:19.

         „Iarna este timpul greu, şi anume timpul când este în curs marea luptă. Ea simbolizează timpul bătăliei Armaghedonului. „Ziua sabatului este timpul când întreagă lucrarea vestirii altor a adevărului cu privire la împărăţia lui Dumnezeu va fi terminată. Atunci însă va fi prea târziu de a fugi; de aceea zice Isus: „Rugaţi-vă ca fuga voastră să nu fie iarna, nici într’o zi de Sabat. Pentrucă atunci va fi un necaz aşa de mare, cum n’a fost niciodată dela începutul lumii până acum, şi nici nu va mai fi". (Matei 24:20, 21) Dacă vedeţi limpede aceste adevăruri, nu mai zăboviţi. Fugiţi acum!

 

Munţi

 

         Care este înţelesul cuvintelor următoare ale lui Isus adresate prizonierilor în biserici şi oamenilor de bine: „Fugiţi în munţi"? Cuvântul „munţi" este în plu­ral. În Sfânta Scriptură „munte" este un cuvânt simbolic reprezentând organizaţiunea lui Dumnezeu profetul său Daniel, în capitolul al doilea dă explicarea acestui lucru. Organizaţiunea universala al lui Iehova este asemănată cu un munte mare şi Regele său uns Isus Christos este asemănat cu o piatră. Iehova a făcut cunoscut scopul său de a da naştere la o „sămânţă", care va aduce la împlinire voia sa şi va întemeia o împărăţie care să stăpânească lunmea. Această „sămânţă" făgăduită este Christos Regele. Printre simboalele întrebuinţate în Biblie pentru a descrie împărăţia sub Christos, este dată lămurirea următoare: „Piatra, pe care au lepădat-o zidarii, a ajuns să fie pusă în capul unghiului clădirii. Domnul a făcut lucrul acesta: şi este o minunăţie înaintea ochilor noştri. (Psalm 1l8:22 ,23) Christos Regele este „piatra fundamentală’, ,piatra preţioasă unghiulară’ din organizaţiunea principală a lui Iehova. (Isaia 28:10) În profeţia lui Daniel este scris: „Piatra s’a deslipit din munte fără ajutorul vreunei mâni’, ceeace înseamnă că Iehova din orga­nizaţiunca sa universală face să se nască această piatră, Regele său uns, şi că el face aceasta fără să întrebuinţeze mâni omeneşti. Aceasta se face prin puterea lui Dumnezeu. Profeţia zice apoi: „Piatra... s’a făcut un munte mare, şi a umplut tot pămân­tul". (Daniel 2:34, 35) Această piatră este Regele organizaţiunii principale a lui Iehova, şi Capul acestei împărăţii este Christos Isus. Această împărăţie este numită „muntele Sion locuinţa lui Iehova. Aşa este arătat că „muntele mare este organizatiunea universală a lui Iehova, şi că şi împărăţia sa de sub domnia lui Christos asemenea este numit un „munte mare".

         În profeţia lui Daniel organizaţiunea lui Satan este reprezentată simbolic printr’o statuă îngrozitoare de metal care a fost distrusă de „piatra descrisă mai sus. Regii sau, stăpânitorii pământului se unesc la­ olaltă în opoziţiunea lor împolriva lui Dumnezeu şi a împărăţiei sale sub Christos, cum este scris în Psalmul 2:2, 3: ,, Împărăţia  pământului se răscoală şi domnitorii se sfătuiesc împreună împotriva Dom­nului şi împotriva unsului său, zicând: Să-le rupem legăturile şi să scăpăm de lanţurile lor!" Acesta este timpul când are loc distrugerea şi profeţia lui Da­niel în care sunt identificaţi „piatra şi domnitorii rebeli, arată că împărăţia lui Cliristos devine un „munte mare" şi zdrobite pe stăpânitorii lumii, cum este scris: „În vremea aceštor împăraţi, Dumnezeul cerurilor va ridica o împărăţie care nu va fi nimi­cită niciodală, şi care nu va trece sub stăpânirea unui alt popor. Ea va sfărâma şi va nimici toate acele împărăţii, şi ea însăş va dăinui vicinic. (Daniel 2:44)     

Categorie: Versete biblice | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: acoperisul casei, haina, sabat, da tate, MUNTI, iarna, femei, Camp
Vizualizări: 363 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets