Principală » Fişiere » Versete biblice

Isaia 6:11 Cand raman casele pusti?
2013-05-08, 8:53 PM

TEMPLUL SĂU  partea 1 -15/06/1931

 

 

         44. De la un timp anumit rămăşiţa a văzut, că cei ce iubesc pe Dumnezeu, trebuie să mai facă o lucrare mare şi cu toate că lucrul acesta, în urma activităţii duşmanului este împrejmuit de multe pericole, totuşi trebuie împlinit şi sfârşit bine, deoarece Dumnezeu a ordonat şi a declarat, că va fi cu aceia, care sunt credincioşi şi execută lucrul în armonie cu poruncile sale. Binecuvântările pe care Domnul anul în  trecut le-a adus asupra muncitorilor săi credincioşi, dovedesc aceasta. Nu este datorinţa rămăşiţei ca să stabilească când să fie mai leneşă în lucru sau să se repauseze şi să nu lucreze. Dumnezeu arată lămurit prin profetul său, că lucrul acesta trebuie să meargă înainte. La întrebarea profetului Isaia, care a preumbrit rămăşiţa lui Dumnezeu: „Şi eu am întrebat: „Până când, Doamne?” El a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case, şi ţara va fi pustiită de tot”. – Isaia 6:11,12.

            45. Sunt multe scripturi care dovedesc şi întăresc faptul, că Domnul va mai folosi pe unele membre ale rămăşiţei credincioase aici pe pământ în legătură cu  templul, pentru executarea lucrului său şi anume până la bătălia cea mare a Armaghedonului. Unii au susţinut fără minte, că o parte a rămăşiţei, va petrece aici pe pământ în decursul domniei de o mie de ani a Domnului. Scriptura nu ne îndreptăţeşte să presupunem aşa ceva. O astfel de părere nu este în armonie cu Scriptura. Aceea însă se pare lămurit, că Armaghedonul va fi scurt dar foarte zguduitor, pentru cei aleşi imediat după luptă unii dintre cei aleşi înainte de luarea lor în cer vor fi folosiţi pentru luminarea omenirii. Aceasta nicidecum nu se poate stabili cât timp va ţinea; dar după cum se vede numai puţin timp va ţinea. Acuma fiecare membru al rămăşiţei trebuie să facă din toate puterile ceiace-i stă înainte şi anume spre mărirea lui Dumnezeu. După cum în timpul lui Zorobabel, zidirea templului a înaintat, asemenea înaintează acuma lucrul în armonie cu templul antitipic.

 

PROBA HOTĂRÂTOARE 01/04/1932 – MARTORI LUI  IEHOVA: CÂT TIMP?

 

 

         La aceasta profetul a întrebat: „Până când, Doamne", trebuie dată această mărturie? Prin aceasta a prezis, că poporul uns al lui Iehova după venirea Domnului la templul Său va începe lucrul de mărturie şi va întreba, „până când" trebuie dus înainte. Domnul însuşi răspunde la această întrebare şi a lăsat pe profetul Său să scrie: „Până când vor rămânea cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case, şi ţara va fi pustiită de tot; până va îndepărta lehova pe oameni, şi ţara va ajunge o mare pustie." - Isaia 6:11, 12.

         Prin cuvintele profetului a prezis Dumnezeu că voinţa Sa este, că mărturia trebuie dată în continuu, până când oraşele (organizaţia lui Satan) vor fi pustiite de însuşi Domnul, şi până când a îndepărtat departe poporul din această organizaţiune funestă. Mărturia a progresat de atunci, şi mulţi oameni s-au despărţit de aşa zisa „creştinătate organizată", deoarece mulţi au recunoscut că această organizaţiune nu reprezintă pe Iehova Dumnezeu, ci este organizaţiunea lui Satan.

 

MULŢIMEA MARE DE OAMENI PARTEA I NR 10/1935

 

26. Anul 1918, după calendarul lumesc, a marcat timpul când Domnul a venit la templul lui Iehova, şi când s-a sfârşit periodul Ilie al adunării lui Dumnezeu. Din acel timp până în toamna anului următor, şi anume 1919, clasa servului sau rămăşiţa a fost în exil sau surghiun  şi aceasta a fost preumbrit prin exilarea lui Ioan pe insula Patmos. Clasa servului a trebuit liberată din exil pentru ca să poată împlini porunca Domnului e a vesti lumii ca o mărturie „ evanghelia aceasta a împărăţiei” înainte de sfârşitul final. ( Matei 24:14) cu privire la aceiaşi lucrare, clasa servului care a fost odată exilată a primit de la Domnul această poruncă: „Apoi mi-au zis: „Trebuie să prooroceşti din nou cu privire la multe noroade, neamuri, limbi şi împăraţi” ( Apocalips 10:11). Partea din urmă a anului 1919 marchează începutul periodului Ilie   al adunării şi lucrării legată cu aceasta; când această ceată a ajuns în anul 1922, această lucrare a fost organizată şi a fost în mişcare şi atunci a fost adusă „ evanghelia aceasta a împărăţiei” neamurilor, noroadelor şi limbilor, adică poporului de rând şi şi împăraţilor sau stăpânitorilor pământului. După aceea rămăşiţa lui Dumnezeu a văzut prin mila sa că trebuie să se  facă un mare lucru de mărturie al vestirii împărăţiei lui Dumnezeu şi că acest lucru trebuie făcut atât timp „până când vor rămâne cetăţile ( organizaţiunea lui Satan) pustii şi lipsite de locuitori…şi ţara va fi pustiită de tot( Isaia 6:11). În anul 1922 poporul credincios a lui Dumnezeu a ajuns pentru întâia oară la cunoştinţa şi înţelegerea textului biblic citat aici la urmă. Rămăşiţa, adică martorii lui Iehova, a primit din mâna îngerilor lui Dumnezeu vestea bună a împărăţiei pe care au trebuit să o predice şi cu privire la aceasta este scris: „Şi am văzut un alt înger care sbura prin mijlocul cerului, cu o Evanghelie veşnică, pentru ca s-o vestească locuitorilor pământului, oricărui neam, oricărei seminţii, oricărei limbi şi ori cărui norod”. ( Apocalips 14:6). De când a venit Domnul la templu şi cu deosebire din 1922 încoace „ evanghelia aceasta a împărăţiei” a fost predicată în multe limbi şi a fost răspândită în formă tipărită în milioane de cărţi, reviste şi aşa mai departe printre oamenii diferitelor naţiunii. Evanghelia aceasta a fost predicată împăraţilor sau grupelor stăpânitoare a lumii, prin aceea că l-i s-a dus înştiinţare şi avertisment care înştiinţare a fost răspândită în formă tipărită pe întreg pământul; şi această evanghelie conform porunci Domnului a fost predicată şi oamenilor binevoitori. Aceia care aud vestea bună şi o înţeleg şi lucrează în conformitate cu aceasta, prin faptul că se consacrează să facă voia lui Dumnezeu şi caută smerenie şi dreptate, primesc aprobarea şi binecuvântarea lui Dumnezeu. Nu există nici un motiv de a presupune că „ mulţimea mare de oameni” ar fi existat în tot timpul în care Dumnezeu „a ales un popor pentru numele său” ca o mulţime mare de oameni. Teoria că scopul principal a lui Dumnezeu ar fi mântuirea oamenilor ne-a făcut în timpul trecut să primim concluziunea că el va da acelora care au arătat cea mai mare măsură de credinţă un loc în cer cu Christos pe tronul său, pe când acelora care întreaga viaţa lor au fost copii de ţâţă şi n-au arătat niciodată măsura de zel şi credincioşie pentru Domnul pe care ar trebui să o arate, le va da un loc de o onoare mai mică. Când însă ajungem acolo să vedem că scopul principal a lui Iehova este justificarea numelui său şi că cei aleşi pentru numele său predică evanghelia spre mărturie, aceasta ne face capabili prin harul Domnului să constatăm cine este mulţimea mare de oameni.

 

Drama justificatoare Partea 5   1939          

 

28 Marşul a continuat: „a doua zi au înconjurat o dată cetatea, apoi s-au întors în tabără. Au făcut aşa timp de şase zile” (Iosua 6:14). Timp de şase zile succesive, marşul a continuat zilnic, în acelaşi mod. Aceasta nu se poate înţelege a însemna că fiecare din acele zile a reprezentat un an în împlinirea profeţiei, ci mai degrabă că martorii lui Iehova continuă, în ascultare de porunca Domnului, pentru un timp fixat,  „şase” reprezentând în special partea imperfectă a martorilor pământeşti; în timp ce lucrarea reală şi efectivă trebuie făcută de Domnul în ziua a şaptea. Dar observaţi că a doua perioadă antitipică, adică anul următor 1934, vestitorii au plasat în mâinile oamenilor în lucrarea pe teren, cărţi până la numărul de 22.041.622 şi în acelaşi timp, adăugat la aceasta, au fost folosite aparatele portabile de redare şi fonografele şi numai în Statele Unite, 1.757 de asemenea aparate au transmis mesajul Împărăţiei unei audienţe în număr de 1.901.821 de persoane, iar prin folosirea mărturiei cu ajutorul cărţilor de vizită, a fost dată o mărturie directă şi scurtă la mai mult de douăzeci şi cinci de milioane de persoane în acel an. Dar marşul trebuie să continue şi ei au continuat. Aşa cum Isaia a întrebat mai târziu, unii trebuie să fi întrebat: „Doamne, cât timp? Şi El a răspuns: „până când vor rămâne cetăţile pustii şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case şi ţara va fi pustiită; până ce Domnul va îndepărta pe oameni şi ţara va ajunge o mare pustietate” (Isaia 6:11,12). Altfel spus, ei trebuie să continue, până când soseşte timpul pentru „actul nemaiauzit” al lui Iehova. Este interesant să observăm lucrarea făcută în anii care au urmat. În fiecare an, milioane de persoane au auzit mesajul prin radio şi aparate de sunet, iar la sfârşitul anului fiscal 1938, mai mult de 32.000 de aparate de sunet erau în folosinţă în serviciul de teren; şi plasarea în mâinile oamenilor a cărţilor, mari şi mici, pe o perioadă de ani, a fost aşa cum urmează:

 

Ambasadorii lumii noi 1943 

      44   Atâta timp cât există case ale oamenilor, ambasadorii lui lehova pentru Cristos trebuie să meargă la ele, vestim împără-ţia,   declarând   ziua   iminentă   a   răzbunării   lui Dumnezeu, şi arătând spre calea de scăpare furnizată de Dumnezeu  pentru  siguranţă  şi viaţă.  În vechime,  când profetul Isaia a răspuns chemării la acţiune cu „lată-mă trimite-mă!", Domnul i-a dat însărcinarea ca martor al lui lehova. Atunci, profetul a întrebat: „Până când Doamne? şi Domnul a răspuns: „Până când vor rămâne cetăţile pust şi lipsite de locuitori; până când nu va mai fi nimeni în case şi ţara va fi pustiită de tot; până va îndepărta DOMNUl [lehova] pe oameni şi ţara va ajunge o mare pustie"(Is; 6:8-12).Pentru echivalentul modern al lui Isaia, martorii lui lehova , aceasta    înseamnă    până    când   Atotputernici Dumnezeu va aduce sfârşitul final peste „creştinătate" peste toată organizaţia lui Satan.

        

 

Categorie: Versete biblice | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: casele goale, isaia 6:11, organizatia lui satan nimicit
Vizualizări: 252 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets