Principală » Fişiere » Versete biblice

El că a fost făcut desăvârşit prin suferinţe. (Evrei 2:10 ;5:9)
2015-05-24, 7:17 PM

      Dacă Isus a fost un om desăvârşii atunci pentru ce stă în Scriptură despre El că a fost făcut  desăvârşit prin suferinţe. (Evrei 2:10 ;5:9) Textul  acesta scriptural nu putea să dea de înţeles că el prin  suferinţă ar fi devenit desăvârşit în organismul său ca om pentru că era deja desăvârşit. Putea oare să însemne aceasta, că ar fi fost făcut desăvârşii ca o fiinţă spirituală? Nici acest înţeles nu putea să aibă şi anume, pentru că este creatura lui Iehova; şi ceea ce creează Iehova este desăvârşit, şi suferin­ţele nu l-ar putea face mai desăvârşii, (5 Moise 32:4) Ori dă doar de înţeles că prin desvoltarea de caracter s-ar fi putut face desăvârşit? Nici aceasta deoarece El în toate timpurile a fost un caracter desăvârşii. Înseamnă oare aceasta că prin suferinţele sale a ajuns la desăvârşire ca o nouă creatură? Nu acesta este înţelesul, deoarece El ca creatură nouă niciodată nu a fost imperfect şi de fapt nici nu putea fi.

          Ce înseamnă deci textul scriptural, „măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit. Şi după ce a fost făcut desăvârşii, s-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei mân­tuiri vecinice” (Evrei 5:8.9) Iehova Dumnezeu a trimis pe Fiul său iubit pe pământ, ca să justifice Numele lui Iehova. Chestiunea sau disputa  deci­sivă era: Putea un om desăvârşii să fie supus la tot felul de nenorocire şi suferinţe, şi cu toate acestea să rămână neprihănit înaintea lui Dumnezeu? Satan a declarat că nici un om nu ar putea să facă aceasta. Cuvântul şi Numele lui Dumnezeu a declarat contrarul. Pentru a demonstra valoarea Numelui lui Iehova,  omul  desăvârşii   Isus  a   trebuit   să fie  supus atacurilor şi suferinţelor pe care Satan le va aduce asupra Lui. Dacă El va ieşi nevătămat şi birui­tor prin foc lipsă şi mizerie, atunci aceasta va dovedi că Satan este un. mincinos, şi că Iehova are dreptate. Când Isus şi-a începui slujba, Satan L-a is­pitit, şi prin aceasta a căutat să pună la cale sinu­ciderea lui Isus. Întrucât Satan nu a avut rezultat în aceasta, a lăsat săi fie Isus persecut în tot chi­pul ce numai se poate închipui; Isus într-adevăr a fost asuprii şi rău tratat. Nu Dumnezeu a fost acela, care ar fi asuprit pe Fiul său mult iubit „Domnul a găsii cu cale să-L zdrobească prin su­ferinţă.” - Isaia 53:7—10.                                  

          Pentru ce i-a plăcut lui Iehova să lase pe Fiul său să sufere în felul acesta? Dumnezeu a îngăduit ca Fiul său să fie astfel zdrobit şi rău tratat, de­oarece aceasta a fost de lipsă pentru deciderea disputei ridicate prin provocarea lăudăroasa a  Satan”. Isus niciodată nu a fost neascultător faţă de .Tatăl său, însă El a trebuit, să sufere pentru ca prin su­ferinţe să înveţe ascultarea şi prin aceasta să dove­dească că prin suferinţe va fi ascultător. Aşadar în toate suferinţele sale Isus a  învăţat ascultare şi cu tărie şi-a păstrat neprihănirea faţă de Iehova Dum­nezeu. Ultima suferinţă a venit  peste el când Isus a ştiut că trebuie, să moară, cu o moarte mişelească a unui păcătos. Isus nu s-a temut de moarte, dar deoarece  Numele Tatălui său a fost în discuţie i-a fost frică că dacă moare ca un păcătos, prin aceasta ar necinsti Numele Tatălui său, deoarece în aparenţă Satan ar triumfa! Pentru aceasta a declarat în Getsemane: „Tată dacă voeşti depărtează pa­harul acesta de la mine! Totuşi facă-se nu voia mea, ci a Ta." (Luca 22:42) Apostolul se referă tot la acest period de suferinţe, unde spune: „El este acela, care în zilele vieţii sale pământeşti, aducând rugăciuni şi cereri cu strigăte mari şi cu lacrimi către Cel ce putea să-L izbăvească de la moarte, şi fiind ascultat, din pricina evlaviei Lui.” (Evrei 5:7) Dovada scripturală este convingătoare că la Timpul său Iehova dădu lui Isus asigurarea, că moartea lui, ca păcătos nu va aduce ruşine pe Numele lui Iehova. ci că Iehova chiar chestiunea aceasta din preajma sfârşitului o va folosi pentru justificarea Numelui său. „Atunci I s-a arătat un înger din cer. ca să-L întărească.” (Luca 22:43) După aceasta Isus n-a mai arătat frică deloc, şi aceasta arată că nu de moarte sa temut, ci i-a fost teamă de triumful aparent al lui Satan.

        Înţelesul textului citat mai sus că, Isus „a în­văţat ascultarea din cele ce a suferit”, este urmă­torul: Ca Fiul lui Dumnezeu a fost desăvârşit, de­oarece însă a fost un Fiu ascultător întotdeauna Tatălui său astfel nu a suferit, şi nici nu a fost nici un motiv ca să sufere. El a fost un om desăvârşit, şi Iehova a dorit să demonstreze că un om desă­vârşit poate să fie expus la orice suferinţe ce numai se pot închipui, şi totuşi să-şi păstreze neprihă­nirea faţă de Dumnezeu. Dacă se întâmplă aceasta va dovedi că Satan este un mincinos, şi aceasta ar fi o justificare a Numelui lui Iehova. Isus prin urmare a trebuit să fie supus la toate suferinţele, şi în ciuda tuturor acestor suferinţe, era ascultător fată  de  Tatăl   său;   pentru   aceasta   a învăţat  ascultare prin lucrurile pe care le-a suferit. El a fost totdeauna ascultător, fie că a suferit fie că nu. Dacă n-ar fi suferit, atunci nu ar fi nici o dovadă, că va fi ascultător şi în suferinţe. Ascultarea Lui necur­mată prin cele mai îngrozitoare suferinţe, a dovedit că provocarea lăudăroasă a lui Satan era şubredă în toate privinţele, şi aceasta natural că a contribuit la justificarea Numelui lui Iehova; Expresiunea a devenit desăvârşit, ce se foloseşte în textul citat mai , se mai traduce şi cu ,,împlinire, a împlini, a-şi ajunge scopul” şi „a se împlini”. În timp ce Isus în tot periodul suferinţei sale rămăsese statornic. A împlinit şi a decis discuţia cu totul în favoarea Tatălui Său; şi aceasta a făcut, în timp ce a ascultat de Părintele său în cele mai grele probe.

       Ce scop a urmărit Iehova când a lăsat pe Fiul său iubit să se facă desăvârşit prin suferinţe? Răs­punsul sună că Iehova a voit să dovedească că Satan este un mincinos şi că provocarea lui este ne-întemeiată că însă Iehova Dumnezeu are dreptate şi în­totdeauna este drept; pe mai departe că acela care în probe câştigă biruinţa asupra lui Satan, prin aceasta îşi va arăta capacitatea, de a răscumpăra pe oameni şi pe toate creaturile ascultătoare să le rea­ducă la Părintele, şi afară de aceasta, să fie folosit de Iehova întru stârpirea lui Satan. Pentru, aceasta spune apostolul: „Şi după ce a fost făcut desăvârşit, s-a făcut pentru toţi cei ce-L ascultă, urzitorul unei .mântuiri   vecinice.”   - Evrei   5:9.

Măcar că era Fiu, a învăţat să asculte prin lucrurile pe cari le-a suferit. — Evrei 5:8.

         Dumnezeu a îngăduit ca Fiul său să fie bătut şi mal­tratat, deoarece aceasta a fost de lipsă pentru a decide chestiunea de discuţie ridicată de provocarea lăudăroasă a lui Satan. Isus niciodată ml a fost neascultător faţă de Tatăl său, totuş a trebuit să sufere, pentruca să în­veţe ascultarea chiar şi în suferinţe, şi aşa să dovedească că el va fi ascultător chiar şi în suferinţe. Pentru a-ceasta a învăţat Isus ascultarea în toate suferinţele sale şi statornic şi-a păstrat nevinovăţia înaintea lui Dum­nezeu. In Ghetsimani, Isus a primit asigurarea că moar­tea Lui nu va aduce ocară pe Numele lui Iehova, ci dimpotrivă Iehova chiar lucrul acesta a sfârşitului de­finitiv îl va folosi pentru justificarea Numelui său. „A-tunci i s'a arătat un inger din cer, ca să-1 întărească." (laica 22:43) După aceasta Isus nu a mai dat semne de frică. Nu de moarte s'a temut El, ci triumful apa­ri ui al lui Satan a t'osl ceeace 1-a îngrijorat.

 

 

Categorie: Versete biblice | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: desăvârşit prin suferinţe, desavarsit, Evrei 2:10, Evrei 5:9, suferinte, suferinta
Vizualizări: 273 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets