Principală » Fişiere » Versete biblice

Cum intelegem Apoc.7:4-8
2015-03-05, 4:33 PM

       Apocalipsa 7:4 Şi am auzit numărul celor ce fuseseră pecetluiţi: o sută patru zeci şi patru de mii, din toate seminţiile fiilor lui Israel.

 Israelul natural s-a compus din 12 seminţii şi în acest capitol al Apoc. sunt citate 12 seminţii. Iuda este amintit mai întii şi anume deoarece, Isus Cristos, capul clasei servului, este din seminţia lui Iuda. 1Cor.5:12 Numele înseamnă   „ preamărirea lui Iehova" şi Cristos este vocea conducătoare la preamărirea numelui lui Iehova şi toţi fraţii săi cântă cu El lauda Tatălui lor. Cristos Isus conduce lupta împotriva duşmanului şi cântăreţii drăgălaşi ai laudei sunt cu El în prima linie pentru că sunt numiţi  „ chemaţi, aleşi şi credinciosi"Apoc.17:14, „ Iuda, rob al lui Isus Hristos, şi fratele lui Iacov, către cei chemaţi, care sunt iubiţi în Dumnezeu Tatăl, şi păstraţi pentru Isus Cristos, îndurarea, pacea şi dragostea să vă fie înmulţite. Iud 1:1,2

         Sunt menţionate 12 seminţii şi din fiecare seminţie sunt aleşi şi pecetluiţi 12.000. Aceasta arată că în ceea ce priveşte cifrele Dumnezeu nu preferă o seminţie înaintea altei seminţii. În gruparea dumnezeiască a Cristosului glorificat domneşte egalitate şi simţire frumoasă. Dumnezeu aşează pe membrii în trup după plăcerea Sa. 1Cor.12:18. Toate  cele 12 seminţii ale Israelului natural au fost primite în legământ cu Dumnezeu, confirmat la muntele Sinai. Întreg poporul născut de spirit este în legământ de jertfă, dar nu toţi cei născuţi de spirit vor primi aprobarea lui Dumnezeu, aceasta fiind arătată în procedarea lui Dumnezeu cu Israelul natural.

         Levi de regulă, nu a fost privit ca una din cele 12 seminţii ale lui Israel ci a fost un fel de a 13 -a seminţie, pentrucă seminţia lui Iosif a fost împărţită în 2 seminţii: Efraim şi Manase. (Num. 1:10. ) Dan nu este amintit la înşirarea celor 12 seminţii de pecetluiţi. Ei pare să reprezinte o grupă de persoane care au încheiat legământ cu Domnul apoi s-au întors împotriva fiilor mamei lor proprii şi au căutat să împiedice organizaţia lui Dumezeu, lucru pentru care îi loveşte nimicirea. Gen.49:17. Seminţia lui Levi menţionată în cartea Apocalipsa ocupă fără îndoială locul seminţiei lui Dan.

         Seminţia lui Efraim nu este amin­tită în Apocalipsa în mod potrivit aceasta seminţie este compusă din seminţia lui Iosif; după scăderea seminţiei lui Manase, rămâne numai seminţia lui Efraim. Pentru Iosif, Efraim pare să însemne pe aceea clasă care nu este nici rece nici caldă şi de aceea este vărsata din gura Domnului. Ei au fost în legământul de jertfă, dar nu au primit ungerea Domnului. Locul de conducător de aceea s-a luat de la Efraim şi s-a dat patriarhului Iosif.

         Când Dumnezeu a ales Israelul şi-a dat cuvântul: Ex.19:6 Israelul natural nu a reuşit şi nu a primit ceea ce le-a fost făgăduit celor credincioşi. Aceia însă care au fost luaţi în legământul de jertfă, şi au rămas credincioşi, au fost luaţi în legă­mântul pentru Împărăţie; Luca 22:28-30; şi dacă îşi păzesc drep­tatea şi credincioşia, vor primi binecuvintarea făgăduită. Decice urmează? Că Israelul nu a căpătat ce cauta, iar rămăşiţa aleasă a căpătat, pe  când ceilalti au fost împietriţi. Rom.11: 7. Cei 144.000 de membrii ai trupului lui Cristos sunt arătaţi astfel ca o adunare de aleşi şi unşi Săi pecetluiţi.

         Scriptura, de asemenea, fiindcă prevedea că Dumnezeu va socoti neprihănite pe neamuri prin credinţă, a vestit mai dinainte lui Avraam această veste bună: Toate neamurile vor fi binecuvântate în tine. Acum, făgăduinţele au fost făcute lui Avraam şi seminţei lui. Nu zice: Şi seminţelor (ca şi cum ar fi vorba de mai multe), ci ca şi cum ar fi vorba numai de una: Şi seminţei tale, ADICĂ CRISTOS”. (Galateni 3:7,8, 16, A.R.V.). Aceasta dovedeşte că Cristos Isus este Sămânţa Mai Marelui Avraam, Iehova. Prin Cristos Isus, Iehova binecuvântează pe aceia care au credinţă şi o dovedesc, şi apoi El îi adoptă ca fii ai Săi şi-i face una cu Cristos Isus, Sămânţa, făcându-i astfel parte din „Sămânţă”. Căci toţi sunteţi fii ai lui Dumnezeu prin credinţa în Cristos Isus... Fiindcă toţi sunteţi una în Cristos Isus. Şi dacă sunteţi ai lui Cristos, sunteţi „sămânţa” lui Avraam, moştenitori prin făgăduinţă”. - Galateni 3:26-29.

        Legământul lui Dumnezeu cu Avraam nu a descoperit câţi anume vor fi asociaţi cu Isus Cristos ca „mireasa Sa”; ei au fost lăsaţi fără număr, întocmai ca stelele şi ca nisipul. La timpul hotărât i-a plăcut lui Dumnezeu să facă de cunoscut numărul exact. (Apocalipsa 7:4-8; 14:1,3). Ca dovadă că Isaac preumbrea Sămânţa promisă, care uneşte clasa „miresei” cu sine ca şi copii ai lui Dumnezeu şi ai organizaţiei Sale, şi ca dovadă că mama lui Isaac, Sara, preumbrea pe „femeia” lui Dumnezeu, organizaţia Sa, Sionul sau Ierusalimul ceresc, este scris cu privire la trupul lui Cristos, urmaşii Săi: „Dar Ierusalimul cel de sus este liber, şi el este mama noastră. Şi voi fraţilor, ca şi Isaac, voi sunteţi copii ai făgăduinţei. De aceea, fraţilor, noi nu suntem copiii celei roabe, ci ai femeii libere. Cristos ne-a izbăvit ca să fim liberi”. (Galateni 4:26,28,31). Organizaţia lui Dumnezeu este una a adevărului, şi de aceea este liberă.

 

Fii lui Iacov

 

12 sementii lui Israel

Dupa Apoc 7:4-8

 

                   fii  Leii

 

 

 

1

Ruben

1

Ruben

Ruben

2

Simeon

2

Simeon

Simeon

3

Levi

 

------

Levi

4

Iuda

3

Iuda

Iuda

5

Isahar

4

Isahar

Isahar

6

Zabulon

5

Zabulon

Zabulon

 

             fii  Rahelei

 

 

 

7

Iosif

 

------------

Iosif

 

                Efraim

6

Efraim

-------

 

                Manase

7

Manase

Manase

8

Beniamin

8

Beniamin

Beniamin

 

             fii Bilhei

 

 

 

10

Dan

9

Dan

--------

11

Neftali

10

Neftali

Nefteli

 

             fii  Ziilpei

 

 

 

11

Gad

11

Gad

Gad

12

Așer

12

Așer

Așer

Categorie: Versete biblice | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: 144.000, Apocalipsa, pecetluiti, apoc.7:4-8, semintiile izraelului
Vizualizări: 259 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets