Principală » Fişiere » Versete biblice

Babilon (Babel) din Apoc 17:5 cine este?
2013-05-23, 6:18 PM


      Întrucât Diavolul şi îngerii lui răi a urmărit mai de­parte planul său nelegiuit de a abate pe oameni dela Dumnezeu şi de a-i îndemna să se închine creaturilor, el a sugerat oamenilor cugetul că mântuirea lor atârna de ceeace fac ei şi de puterea lor precum şi de faptele şi puterea altor creaturi. „Şi au mai zis: Haidem! să ne zidim o cetate şi un turn al cărui vârf să atingă cerul; şi să ne facem un nume, ca să nu fim împrăştiaţi pe toată faţa pământului." — Geneza 11:4. .

Prin religiunea Diavolul a îndemnat, pe oamenii care au locuit în ţara Şinear să zidească turnul Babilonului ceeace însemnează „Poarta către Dumnezeu"  .Prin aceasta sa ivit în acel timp: o religiunea Diavolului ca­ri a avut de scop să înfrunte pe Cei Atotputernic. Fără îndoială Dumnezeu a intervenit din cauza acelei mişcări organizate spre a întemeia o religiune şi a încurcat limba oamenilor, şi astfel cuvântul evreiesc ,,Babel" însemnează încurcătură. Chiar dela început Dumnezeu, şi-a manifestat indignarea faţă de „religie” şi arătat prin aceasta că ea este o uriciune în ochii Săi, fiindcă este, formulată adusă în existenţă şi practicată de Diavolul. Nimic n-a pricinuit atâta încurcături printre oameni ca multele feluri de religie ce sunt practicate printre ei. Dela potop până în ziua de astăzi religiunea a fost mijlocul pricipal pentru a încurca, înşela şi a induce în eroare pe popor şi ei i-a reuşit, să-l facă să se abată, dela cunoştinţa şi adoratiunea adevăratului, Atotputernicu-lui.Dumnezeu. Lucrul acesta singur dovedeşte, deja definitiv că religia este un produs ai Diavolului şi a fost întrebuinţată mai cu seamă pentru a înşela pe oameni şi a-i îndepărta de Dumnezeu. Religia cauzează că poporul devine foarte superstiţios şi cedează uşor influenţei conducătorilor religiunii şi aceasta deschide politicienilor calea să aducă pe popor în puterea şi sub stăpânirea lor şi face posibil comerţului sau nego­ţului să jefuiască pe oameni de drepturile lor bune şi de câştigul lor cinstit. 

 Babel şi Babilon însemnează acelaş lucru. Babilon este numele organizaţiunii Diavolului care întruneşte cele trei elemente: religia, politica şi comerţul spre a domina pe popoarele pământului. Religia este întrebu­inţată de hoarda Diavolului spre câştig egoist şi de aceea zice Dumnezeu Diavolului: „Prin. mărimea nego­ţului tău te-ai umplut de silnicie şi ai păcătuit; de aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu, şi te nimicesc, heruvim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteietoare. Prin mulţimea nelegiuirilor tale, prin nedrep­tatea negoţului tău, ţi-ai spurcat locaşurile sfinte, de aceea, scot din mijlocul tău un foc, care te mistuie, şi te prefac în cenuşă pe pământ, înaintea tuturor celor ce te privesc." — Ezechiel 28 : 16, 18.

 Dorinţa, ambiţioasă şi lăcomia lui Satan de câştig personal 1-a îndemnat să se răscoale împotriva, Dum­nezeului Celui Atotputernic, şi după aceea el a întrebuinţat religiune, poltică şi comerţ ca să nutrească mai departe dorinţa sa de nesăturat şi lacomă. În armonia cu aceasta stă scris: „Căci iubirea de bani este radăcina tuturor relelor şi unii, care au umblat după ea, au, rătăcit dela credinţă, şi s'au străpuns singuri cu o mulţime, de chinuri." -1 Timotei 6 :10

 Cuvântul „bani" întrebuinţat aici însemnează ceva cu ce se măsoară câştigul. Răul nu este în mijlocul de schimb ce circulează şi care se numeşte „bani", ci ne­dreptatea se naşte din iubirea sau dorinţa de ceeace îi face posibil persoanei respective să dobândească câştig egoist. Mulţi oameni care au avut1a început, credinţă în Iehova Dumnezeu şi au început să-i servească au fost apucaţi de lăcomie şi această dorinţă nesăturată de câştig i-a condus la căderea lor complectă. Acesta a fost cursul lui Satan şi pe aceeaş cale au mers totdeauna şi aceia care-l servesc. Religia a fost întrebuin­ţată în acest scop şi  anume pentruca Diavolul să poa­tă face pe creaturi să se cunsacreze vrenuui lucru oare­care şi mai cu seamă lui însuşi şi prin aceasta să-i aba­tă dela Dumnezeu. 

 După întemeierea Babilonului şi-au făcut apariţia alte state organizate, şi anume: Egiptul, Asiria, Persia. Grecia, Roma şi altele. Toate acele puteri mondiale mari împreună cu toate subdiviziunile sau naţiunile lor care au format o parte, a lor şi formează încă, au avut şi au practicat o religiune şi astfel stă lucrul şi în ziua de astăzi. Babilonul este mama tuturor religinuilor şi Diavolul este tatăl lor. Toate religinile poartă cu drept numele Babilon. Diavolul este marele duşman sau potrivnic al lui Dumnezeu şi religiunea sa este prin urmare duşmană Dumnezeului Celui Atotpternic Diavolul este cel mai rău duşman al omului şi religiunea lui este de asemenea duşmanul de moarte al omu­lui. Organizaţiunea Diavolului este simbolizată printr'o femeie desfrânată sau spurcată numită Babilon. Din acest motiv aparţin toate religiunile Babilonului şi mai cu seamă religiunea conducătoare care este cunos­cută în ţările aşa zisei „creştinătăţi". Toate naţiunile seminţiile şi popoarele pământului au avut dela potop până în ziua de astăzi şi au exercitat vreo formă de religiune şi continuă lucrul acesta, şi ele toate au fost conduse la aceasta prin influenţa vicleană a celui rău (a Diavolului) şi a spritelor sale rele aliate cu el. De aceea stă scris în Biblie despre Babilon că a îmbătat pe toate naţiunile din vinul curviei ei'. (Apocalips 14 : 8) „Pe frunte purta scris un nume, o taină: Babilonul cel mare, mama curvelor şi spurcăciunilor pământului.” (Apocalips 17:5) Toate acestea arată că religiunea este instrumentul Diavolului pe care l-a întrebuinţat ca să se lupte împotriva Dumnezeului Celui Atotputernic, să-l provoace, să-l batjocorească şi să-l ocărască şi să în­şele pe oameni şi să-i întoarcă dela Dumnezeul cel adevărat, dela Cel Atotputernic, al cărui nume este Iehova.

Categorie: Versete biblice | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: mama curvelor, Babilon, Babel, vinul curvei
Vizualizări: 322 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets