Principală » Fişiere » Versete biblice

1 Tim. 2:11, 12 si 1 Cor. 14:33-35
2013-03-22, 9:05 AM


          Şi femeile pot fi „servi ai lui Dumnezeu", deşi Pavel a dat îndrumările de organizare: „Femeia să înveţe în tăcere, cu toată supunerea. Femeii nu-i dau voie să înveţe pe alţii, nici să se ridice mai presus de bărbat, ci să stea în tăcere”. Aceste îndrumări către Timotei s’au referit la femei, în. ceeace prive­şte învăţatul înăuntrul comunităţii organizate a cre­dincioşilor consacraţi. (1 Tim. 2:11, 12). Aceasta re­iese din îndrumările către comunitatea din Corint, către care Pavel a scris următoarele: ..Căci Dumne­zeu nu este un Dumnezeu al neorânduielii, ci al pă­cii, ca în toate Bisericile sfinţilor. Femeile să tacă în adunări, căci lor nu le este îngăduit să ia cuvân­tul în ele, ci să fie supusei cum zice şi Legea.,, căci este ruşine pentru o femeie să vorbească (învăţând) în Biserică”. — 1 Cor. 14:33-35.

          Indiferent de aceasta a arătat apostolul, că fe­meile pot fi propovăduitori ai Evangheliei sau sluji­toare ale lui Dumnezeu? Cum? Pavel întrebuinţează pentru Fivi, o femeie creştină, aceiaşi expresie (diâ­konos, ceeace însemnează Minister sau serv) ca şi pentru el însuşi şi Timotei şi Christos Isus. Chencrea a fost portul de răsărit al fostului oraş Corint; şi din Corint a scris Pavel către Romani: „Christos (Isus) a fost, în adevăr, un slujitor (diâkonos) al tă­ierii împrejur, ca să dovedească credincioşia lui Dumnezeu... Vă dau în grijă pe Fivi, sora noastră, care este diaconiţă (diâkonos) a Bisericii din Chencrea; s’o primiţi în Domnul, într’un chip vrednic de sfinţi şi s’o ajutaţi în orice ar avea trebuinţă de voi; căci şi ea s’a arătat de ajutor multora şi îndeosebi mie. Spuneţi sănătate Prisciliei şi lui Acvila, tovarăşii mei de lucru în Christos Isus". — Rom. 15:8;16:l-3.

          Ca slujitoare sau diâkonos poate că Fivi a servit asemănător ca femeile, cari au servit pe Isus. Citim, cum au sprijinit femeile pe Isus în slujba serviciului Său de propovăduire: „Isus umbla din cetate în ce­tate şi din sat în sat şi propovăduia şi vestea Evan­ghelia împărăţiei lui Dumnezeu. Cei doisprezece erau cu El; şi mai erau şi nişte femei, cari fuseseră tămăduite de duhuri rele şi de boale: Maria. zisă Magdalena. din care ieşiseră şapte draci, Ioana, ne­vasta lui Cuza, ispravnicul lui Irod, Suzana, şi multe altele, cari-L ajutau cu ce aveau". Luca 8:1-3; Mat. 27:55; Marcu 15:40, 41.

          Tot la fel a servit Priscila pe Pavel în mod asemănător; dar ea a făcut mai mult decât aceasta, pentrucă Pavel zice despre ea şi soţul ei Acvila:- ,,,..cari şi-au pus capul în joc, ca să-mi scape vieaţa. Le mulţumesc nu numai eu, dar şi toate Bisericile ieşite dintre Neamuri", Apoi Pavel aminteşte pe alte femei, când spune: Spuneţi sănătate .Măriei, care s’a ostenit mult pentru voi". „Spuneţi sănătate Trifenei şi Trifosei, cari se ostenesc pentru Domnul", (Rom, 16:4, 6, 12). Fără îndoială serviciul acelor femei ca slujitoare ale lui Dumnezeu şi acel al lui Fivi ca „diaconiţă bisericii" din Chencrea a însemnat mai mult decât faceri de serviciu de ajutor ca spălat, călcat, pregătirea mâncărilor, etc.,' pentru bărbaţii, cari sunt servii lui Dumnezeu. El a cuprins o mărtu­rie cu gura despre împărăţia lui Dumnezeu între aceia, cari au stat în afară de biserică. Profeţia din Ioel 2:28-32, despre care Petru a declarat, că s’a împlinit dela Rusalii, şi care se împlineşte în mod deosebit acuma, dela 1919 d. Chr., a fost citată de către Pe­tru după cum urmează; „În zilele de pe urmă, zice Dumnezeu, voi turna din Duhul Meu peste orice făptură; feciorii voştri şi fetele voastre vor prooroci, tinerii voştri vor avea vedenii, şi bătrânii noştri. Vor visa visuri! Da, chiar şi peste robii Mei şi peste roabele Mele voi turna, în zilele acelea, din Duhul Meu, şi vor prooroci". (Fapte 2:16-18). Proorocirea amintită aici însemnează: a proclama în public lu­crurile cuprinse în profeţiile Cuvântului lui Dum­nezeu, ale Bibliei, deşi prin spiritul lui Dumnezeu turnat la Rusalii li s’a dat unora şi darul profeţiei în înţelesul de a prezice. |

          Probabil că cu privire la acest dar din urmă al profeţiei scrie Luca: „A doua zi, am plecat şi am ajuns la Cezarea. Am intrat în casa lui Filip. evan­ghelistul, care era unul din cei şapte (cari sunt "amintiţi în Faptele Apostolilor 6:5), şi am găzduit la el. El avea patru fete-fecioare cari prooroceau", (Fapte 21:8, 9). Cu siguranţă însă au profeţit cele­lalte femei, de pildă Fivi, Maria, Priscila, Trifena şi Trifosa când au fost unse cu spiritul sfânt, în înţelesul,că au făcut cunoscut, altora, cari n'au aparţinut biseri­cii, lucrurile, cari au fost cuprinse în profeţiile lui Dum­nezeu sau cari s’au întâmplat în împlinirea astorfel de profeţi. Proorocind astfel au fost în cel mai în- nalt înţeles al cuvântului slujitoare ale lui Dumne­zeu. Prin urmare, este cu totul conform cu Sfânta Scriptură, că femei consacrate astăzi, tinere şi bă­trâne, fecioare şi măritate; asupre cărora se odihne­şte spiritul lui Dumnezeu şi cari merg din casă .în casă, prin faptul că răspândesc vestea lui Dumnezeu cu gura şi cu ajutorul scrierilor tipărite, sunt privi­te, tratate şi clasate ca „servi ai lui Dumnezeu". Mai departe este după Scriptură, că toţi martorii consacraţi ai lui Iehova din prezent, femei şi băr­baţi la fel, sunt priviţi şi trataţi ca servi ai lui Dum­nezeu ai Evangheliei, şi că ei înşişi se recunosc şi se mărturisess ca atari.

Categorie: Versete biblice | Adăugat de: barabi12 | Tag-uri: Biserica, propovaduitor, femeile ca serv lui dumnezeu
Vizualizări: 215 | Descărcări: 0 | Rating: 0.0/0
Total comentarii : 0
Doar utilizatorii înregistraţi pot adăuga comentarii
[ Înregistrare | Autentificare ]

widgets